L’emplaçament del projecte es caracteritza per les seves dimensions reduïdes i també per la seva condició de límit entre el nucli històric de Sarrià i la Ronda E-9. La proposta planteja un volum compacte, de superfície llisa i color uniforme, que sigui capaç d’integrar les diferents variables de l’entorn.

 

La planta baixa i la primera contenen quatre habitatges dúplex i les tres plantes superiors tres habitatges senzills per planta. Aquesta disposició permet integrar en el projecte les dues escales urbanes existents; una al nivell inferior morfològicament similar en el barri de Sarrià i una al nivell superior que es relaciona amb els edificis de la Via Augusta. Dos tipus d’obertures de façana ens ajuden a assolir aquest objectiu; en les dues plantes inferiors predomina una obertura de dimensions més reduïdes i en canvi a les plantes superiors es disposa una obertura de dimensions més generoses. Tots els habitatges estan formats per estar-menjador-cuina passant i garantint l’assolellament al solstici d’hivern, amb 3-4 dormitoris i 2 banys.

 

Compositivament la planta estableix dues directrius; una perpendicular a la Via Augusta i una altra en la façana posterior al pati. Aquesta particularitat dota a l’espai central de l’habitatge d’una gran qualitat lumínica i espacial que fa perdre el caràcter tan extremadament longitudinal que habitualment tenen els espais passants.

detall: Concurs
autor: Lluís Jubert, Franc Fernández i Xavier Vancells
col·laboradors: Alberto González
emplaçament: Via Augusta 401-403. Barcelona
promotor: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona

 

tipus d’habitatge: Habitatge de protecció oficial amb dret a superfície
nº habitatges: 13 habitatges
nº places d’aparcament: 11 places d’aparcament

 

any projecte: 2014
sup construïda: 1.227,32 m2

13 habitatges a la via augusta - barcelona 2014

L’emplaçament del projecte es caracteritza per les seves dimensions reduïdes i també per la seva condició de límit entre el nucli històric de Sarrià i la Ronda E-9. La proposta planteja un volum compacte, de superfície llisa i color uniforme, que sigui capaç d’integrar les diferents variables de l’entorn.

 

La planta baixa i la primera contenen quatre habitatges dúplex i les tres plantes superiors tres habitatges senzills per planta. Aquesta disposició permet integrar en el projecte les dues escales urbanes existents; una al nivell inferior morfològicament similar en el barri de Sarrià i una al nivell superior que es relaciona amb els edificis de la Via Augusta. Dos tipus d’obertures de façana ens ajuden a assolir aquest objectiu; en les dues plantes inferiors predomina una obertura de dimensions més reduïdes i en canvi a les plantes superiors es disposa una obertura de dimensions més generoses. Tots els habitatges estan formats per estar-menjador-cuina passant i garantint l’assolellament al solstici d’hivern, amb 3-4 dormitoris i 2 banys.

 

Compositivament la planta estableix dues directrius; una perpendicular a la Via Augusta i una altra en la façana posterior al pati. Aquesta particularitat dota a l’espai central de l’habitatge d’una gran qualitat lumínica i espacial que fa perdre el caràcter tan extremadament longitudinal que habitualment tenen els espais passants.

13 habitatges a la via augusta

L’emplaçament del projecte es caracteritza per les seves dimensions reduïdes i també per la seva condició de límit entre el nucli històric de Sarrià i la Ronda E-9. La proposta planteja un volum compacte, de superfície llisa i color uniforme, que sigui capaç d’integrar les diferents variables de l’entorn.

 

La planta baixa i la primera contenen quatre habitatges dúplex i les tres plantes superiors tres habitatges senzills per planta. Aquesta disposició permet integrar en el projecte les dues escales urbanes existents; una al nivell inferior morfològicament similar en el barri de Sarrià i una al nivell superior que es relaciona amb els edificis de la Via Augusta. Dos tipus d’obertures de façana ens ajuden a assolir aquest objectiu; en les dues plantes inferiors predomina una obertura de dimensions més reduïdes i en canvi a les plantes superiors es disposa una obertura de dimensions més generoses. Tots els habitatges estan formats per estar-menjador-cuina passant i garantint l’assolellament al solstici d’hivern, amb 3-4 dormitoris i 2 banys.

 

Compositivament la planta estableix dues directrius; una perpendicular a la Via Augusta i una altra en la façana posterior al pati. Aquesta particularitat dota a l’espai central de l’habitatge d’una gran qualitat lumínica i espacial que fa perdre el caràcter tan extremadament longitudinal que habitualment tenen els espais passants.

detall: Concurs
autor: Lluís Jubert, Franc Fernández i Xavier Vancells
col·laboradors: Alberto González
emplaçament: Via Augusta 401-403. Barcelona
promotor: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona

 

tipus d’habitatge: Habitatge de protecció oficial amb dret a superfície
nº habitatges: 13 habitatges
nº places d’aparcament: 11 places d’aparcament

 

any projecte: 2014
sup construïda: 1.227,32 m2