El projecte consisteix en la construcció d’un edifici de 20 habitatges per a joves i places d’aparcament, situat en una parcel·la del districte Sarrià-Sant Gervasi. El solar, de 1.697,8m2, es caracteritza per una forta pendent que segueix l’orientació sud, i que a més coincideix amb les vistes que hi ha al lloc sobre Barcelona i el mar.

 

L’edifici es col·loca paral·lel a les corbes de nivell del terreny natural aprofitant la màxima dimensió del solar no sotmès a l’afectació de 50 metres del cementiri de Sant Gervasi. Això fa que sigui lineal i unitari, evitant fragmentar-se degut a la pendent i permetent que l’edificació es desenvolupi en un sol volum compacte.

 

La ubicació del volum edificat se situa al límit superior de la parcel·la, allunyant-se de l’alineació del carrer i acumulant tot l’espai lliure amb orientació sud entre el vial i l’edifici. Aquest espai dóna més privacitat als habitatges, i al unir-se a la zona no edificable, genera un major espai verd per l’aprofitament dels usuaris com a espai de lleure i un immillorable mirador sobre Barcelona i el Mediterrani.

 

L’accés es realitza en el punt on l’edifici genera una planta soterrada, permetent així que aquest sigui directe des del carrer i facilitant l’accessibilitat tant dels vianants al vestíbul com dels cotxes a l’aparcament.

detall: Concurs 1er premi, Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra
autors: Lluís Jubert i Xavier Bonet
col·laboradors: Elisabeth Fauria, Jordi Calbetó, Sergi Álvarez
emplaçament: C/ Carles Riba 17-25. Barcelona
promotor: INCASOL. Institut Català del Sòl – Direcció General d’Habitatge
constructor: SATHER S.A.

 

tipus d’habitatge: Habitatge de protecció oficial
nº habitatges: 20 habitatges
nº places d’aparcament: 5 de cotxe i 12 de moto

 

estructures: Eduard Bosch i Oriol Bosch
instal·lacions: Consulting Oficina Tècnica Lluís J. Duart.S.L.
medicions i pressupost: Sergi Álvarez
telecomunicacions: Alcuma Enginyeria S.L. Marta Álvarez
projecte d’activitats: Alcuma Enginyeria S.L. Joan Martín Amat
topografia: Institut Cartogràfic de Catalunya
geotècnia: Losan. Mecánica del Suelo S.A.
arquitectura tècnica d.o. : A3 Arquitectura Tècnica. Jordi Albors
fotografia: Pedro Antonio Pérez

 

any projecte: 2005
any construcció: 2009
nº de visat: 2005000793
data c.f.o.: 16 de març 2009
sup construïda: 1.319,72 m2
pressupost: 1.264.029,92 € (PEC sense iva)

20 habitatges a sarrià - barcelona 2005

El projecte consisteix en la construcció d’un edifici de 20 habitatges per a joves i places d’aparcament, situat en una parcel·la del districte Sarrià-Sant Gervasi. El solar, de 1.697,8m2, es caracteritza per una forta pendent que segueix l’orientació sud, i que a més coincideix amb les vistes que hi ha al lloc sobre Barcelona i el mar.

 

L’edifici es col·loca paral·lel a les corbes de nivell del terreny natural aprofitant la màxima dimensió del solar no sotmès a l’afectació de 50 metres del cementiri de Sant Gervasi. Això fa que sigui lineal i unitari, evitant fragmentar-se degut a la pendent i permetent que l’edificació es desenvolupi en un sol volum compacte.

 

La ubicació del volum edificat se situa al límit superior de la parcel·la, allunyant-se de l’alineació del carrer i acumulant tot l’espai lliure amb orientació sud entre el vial i l’edifici. Aquest espai dóna més privacitat als habitatges, i al unir-se a la zona no edificable, genera un major espai verd per l’aprofitament dels usuaris com a espai de lleure i un immillorable mirador sobre Barcelona i el Mediterrani.

 

L’accés es realitza en el punt on l’edifici genera una planta soterrada, permetent així que aquest sigui directe des del carrer i facilitant l’accessibilitat tant dels vianants al vestíbul com dels cotxes a l’aparcament.

20 habitatges a sarrià

El projecte consisteix en la construcció d’un edifici de 20 habitatges per a joves i places d’aparcament, situat en una parcel·la del districte Sarrià-Sant Gervasi. El solar, de 1.697,8m2, es caracteritza per una forta pendent que segueix l’orientació sud, i que a més coincideix amb les vistes que hi ha al lloc sobre Barcelona i el mar.

 

L’edifici es col·loca paral·lel a les corbes de nivell del terreny natural aprofitant la màxima dimensió del solar no sotmès a l’afectació de 50 metres del cementiri de Sant Gervasi. Això fa que sigui lineal i unitari, evitant fragmentar-se degut a la pendent i permetent que l’edificació es desenvolupi en un sol volum compacte.

 

La ubicació del volum edificat se situa al límit superior de la parcel·la, allunyant-se de l’alineació del carrer i acumulant tot l’espai lliure amb orientació sud entre el vial i l’edifici. Aquest espai dóna més privacitat als habitatges, i al unir-se a la zona no edificable, genera un major espai verd per l’aprofitament dels usuaris com a espai de lleure i un immillorable mirador sobre Barcelona i el Mediterrani.

 

L’accés es realitza en el punt on l’edifici genera una planta soterrada, permetent així que aquest sigui directe des del carrer i facilitant l’accessibilitat tant dels vianants al vestíbul com dels cotxes a l’aparcament.

detall: Concurs 1er premi, Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra
autors: Lluís Jubert i Xavier Bonet
col·laboradors: Elisabeth Fauria, Jordi Calbetó, Sergi Álvarez
emplaçament: C/ Carles Riba 17-25. Barcelona
promotor: INCASOL. Institut Català del Sòl – Direcció General d’Habitatge
constructor: SATHER S.A.

 

tipus d’habitatge: Habitatge de protecció oficial
nº habitatges: 20 habitatges
nº places d’aparcament: 5 de cotxe i 12 de moto

 

estructures: Eduard Bosch i Oriol Bosch
instal·lacions: Consulting Oficina Tècnica Lluís J. Duart.S.L.
medicions i pressupost: Sergi Álvarez
telecomunicacions: Alcuma Enginyeria S.L. Marta Álvarez
projecte d’activitats: Alcuma Enginyeria S.L. Joan Martín Amat
topografia: Institut Cartogràfic de Catalunya
geotècnia: Losan. Mecánica del Suelo S.A.
arquitectura tècnica d.o. : A3 Arquitectura Tècnica. Jordi Albors
fotografia: Pedro Antonio Pérez

 

any projecte: 2005
any construcció: 2009
nº de visat: 2005000793
data c.f.o.: 16 de març 2009
sup construïda: 1.319,72 m2
pressupost: 1.264.029,92 € (PEC sense iva)