detall: Concurs, Projecte Bàsic, Executiu i Direcció d’Obra
autor: Lluís Jubert
col·laboradors: Alberto González
emplaçament: Av. de la Catalana 172-184, Sant Adrià del Besòs. Barcelona
promotor: Fem Ciutat SCCL.
constructor: Avintia Construcción

 

tipus d’habitatge: Habitatge de protecció oficial
nº habitatges: 40 habitatges
nº places d’aparcament: 40 places de cotxe
locals: 2 locals comercials

 

estructures: Best Estructuras
instal·lacions: Juli Carbonell
medicions i pressupost: Francisco Javier Humet i Lluís Caballer
energia solar: Dekra
telecomunicacions: Ismael Bataller
projecte d’activitats: Juli Carbonell
topografia: Rogelio López Bravo
geotècnia: Geomed projectes
arquitectura tècnica d.o.: Francisco Javier Humet, Jan Dinarés i Lluís Caballer
fotografia: Antonio Navarro Wijkmark

 

any projecte: 2016
any construcció: 2019
nº de visat: 2017000323
data c.f.o.: 5 juliol 2019
sup construïda: 5.716,00 m²
pressupost: 3.798.415,02 € (PEC sense IVA)

40 habitatges hpo a sant adrià del besòs - barcelona 2019
40 habitatges hpo a sant adrià

detall: Concurs, Projecte Bàsic, Executiu i Direcció d’Obra
autor: Lluís Jubert
col·laboradors: Alberto González
emplaçament: Av. de la Catalana 172-184, Sant Adrià del Besòs. Barcelona
promotor: Fem Ciutat SCCL.
constructor: Avintia Construcción

 

tipus d’habitatge: Habitatge de protecció oficial
nº habitatges: 40 habitatges
nº places d’aparcament: 40 places de cotxe
locals: 2 locals comercials

 

estructures: Best Estructuras
instal·lacions: Juli Carbonell
medicions i pressupost: Francisco Javier Humet i Lluís Caballer
energia solar: Dekra
telecomunicacions: Ismael Bataller
projecte d’activitats: Juli Carbonell
topografia: Rogelio López Bravo
geotècnia: Geomed projectes
arquitectura tècnica d.o.: Francisco Javier Humet, Jan Dinarés i Lluís Caballer
fotografia: Antonio Navarro Wijkmark

 

any projecte: 2016
any construcció: 2019
nº de visat: 2017000323
data c.f.o.: 5 juliol 2019
sup construïda: 5.716,00 m²
pressupost: 3.798.415,02 € (PEC sense IVA)