El programa funcional és d’un bloc amb local destinat a equipament a la planta baixa, habitatges en P1, P2 i P3, i el soterrani destinat a garatge. Donada la diferència de cota entre la part més alta del solar i la més baixa, se separa el programa de vivenda en dos blocs A i B amb accés per passera, decalant tota una planta (la PB continua sent una sola pastilla, a dos nivells). Aquest decalatge l’absorbeix la planta baixa, amb alçades lliures diferents a cada bloc, i la disposició d’una rampa entre els dos nivells d’accés al local de PB. A la planta baixa, se situa l’accés als habitatges de les plantes superiors i l’accés peatonal a l’aparcament.

La façana adopta una tipologia d’obertures de proporció quadrada, mantenint un criteri de retícula sensiblement regular. A les plantes superiors, tant a la façana interior com a la que dona al carrer, es resolen les obertures obrint les estances a una petita terrassa, essent aquesta la que fa d’obertura a la façana. A les vivendes, totes les finestres es resolen amb una obertura tipus balconera, donant a aquestes terrasses, que a la vegada es poden tancar fent de gelosia o com a element de privacitat mitjançant panells correders. La composició en façana d’aquestes obertures segueix la retícula establerta a façana per l’especejament del tancament de prefabricat de formigó i les guies dels panells correders.

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra
autor: Lluís Jubert
col·laboradors: Jordi Calbetó, Alberto González, Carmen Fernández
emplaçament: C/ Alarcon cantonada C/ Fortuny. Mataró
promotor: PUMSA – proHabitatge Mataró

 

tipus d’habitatge: Habitatge de protecció oficial
nº habitatges: 30 habitatges
nº places d’aparcament: 43 places de cotxe i 5 de moto
locals: 1 local per a equipament

 

estructures: STATIC Ingenieria S.A. Gerardo Rodríguez
instal·lacions: K2 Consulting. Eduard Bou
medicions i pressupost: Estudi Tècnic Montero S.L. Joan Montero
topografia: Estudi Tècnic Montero S.L. Joan Montero
geotècnia: Geocam S.L.
arquitectura tècnica d.o.: Estudi Tècnic Montero S.L. Joan Montero

 

any projecte: 2007
nº de visat: 2007006880
sup construïda: 4.841,04 m²
pressupost: 4.442.779,11 € (PEC sense IVA)

El programa funcional és d’un bloc amb local destinat a equipament a la planta baixa, habitatges en P1, P2 i P3, i el soterrani destinat a garatge. Donada la diferència de cota entre la part més alta del solar i la més baixa, se separa el programa de vivenda en dos blocs A i B amb accés per passera, decalant tota una planta (la PB continua sent una sola pastilla, a dos nivells). Aquest decalatge l’absorbeix la planta baixa, amb alçades lliures diferents a cada bloc, i la disposició d’una rampa entre els dos nivells d’accés al local de PB. A la planta baixa, se situa l’accés als habitatges de les plantes superiors i l’accés peatonal a l’aparcament.

La façana adopta una tipologia d’obertures de proporció quadrada, mantenint un criteri de retícula sensiblement regular. A les plantes superiors, tant a la façana interior com a la que dona al carrer, es resolen les obertures obrint les estances a una petita terrassa, essent aquesta la que fa d’obertura a la façana. A les vivendes, totes les finestres es resolen amb una obertura tipus balconera, donant a aquestes terrasses, que a la vegada es poden tancar fent de gelosia o com a element de privacitat mitjançant panells correders. La composició en façana d’aquestes obertures segueix la retícula establerta a façana per l’especejament del tancament de prefabricat de formigó i les guies dels panells correders.

30 habitatges a mataró

El programa funcional és d’un bloc amb local destinat a equipament a la planta baixa, habitatges en P1, P2 i P3, i el soterrani destinat a garatge. Donada la diferència de cota entre la part més alta del solar i la més baixa, se separa el programa de vivenda en dos blocs A i B amb accés per passera, decalant tota una planta (la PB continua sent una sola pastilla, a dos nivells). Aquest decalatge l’absorbeix la planta baixa, amb alçades lliures diferents a cada bloc, i la disposició d’una rampa entre els dos nivells d’accés al local de PB. A la planta baixa, se situa l’accés als habitatges de les plantes superiors i l’accés peatonal a l’aparcament.

La façana adopta una tipologia d’obertures de proporció quadrada, mantenint un criteri de retícula sensiblement regular. A les plantes superiors, tant a la façana interior com a la que dona al carrer, es resolen les obertures obrint les estances a una petita terrassa, essent aquesta la que fa d’obertura a la façana. A les vivendes, totes les finestres es resolen amb una obertura tipus balconera, donant a aquestes terrasses, que a la vegada es poden tancar fent de gelosia o com a element de privacitat mitjançant panells correders. La composició en façana d’aquestes obertures segueix la retícula establerta a façana per l’especejament del tancament de prefabricat de formigó i les guies dels panells correders.

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra
autor: Lluís Jubert
col·laboradors: Jordi Calbetó, Alberto González, Carmen Fernández
emplaçament: C/ Alarcon cantonada C/ Fortuny. Mataró
promotor: PUMSA – proHabitatge Mataró

 

tipus d’habitatge: Habitatge de protecció oficial
nº habitatges: 30 habitatges
nº places d’aparcament: 43 places de cotxe i 5 de moto
locals: 1 local per a equipament

 

estructures: STATIC Ingenieria S.A. Gerardo Rodríguez
instal·lacions: K2 Consulting. Eduard Bou
medicions i pressupost: Estudi Tècnic Montero S.L. Joan Montero
topografia: Estudi Tècnic Montero S.L. Joan Montero
geotècnia: Geocam S.L.
arquitectura tècnica d.o.: Estudi Tècnic Montero S.L. Joan Montero

 

any projecte: 2007
nº de visat: 2007006880
sup construïda: 4.841,04 m²
pressupost: 4.442.779,11 € (PEC sense IVA)