Es tracta d’un solar a les antigues casernes militars de Sant Andreu. L’edifici es desenvolupa a dintre del projecte urbanístic redactat per l’arquitecte Manuel de Solà-Morales. Comparteix mitgera amb un edifici adjacent, amb el qual també compartirà les dos plantes d’aparcament soterrat previstes en el planejament. L’ocupació del sòl ve fixada pel perímetre d’alineacions d’edificació obligatòries, sent aquestes alineacions fixes i sense voladissos.

 

El programa funcional és de dos blocs junts d’habitatges, d’alçades clarament diferenciades, i les dos plantes de soterrani destinades a garatge. L’accés a cada bloc es fa des de un carrer peatonal previst en el conjunt urbà en el que s’aixeca l’edifici.

 

La façana adopta una tipologia d’obertures de proporció rectangular. Les finestres es resolen amb obertures tipus balconera i tipus finestra alternativament, fent un joc compositiu d’aparent desordre. Els vols fora del límit de la parcel·la no estan permesos per normativa, reforçant així l’aspecte de l’edifici com un massís foradat on el ple domina sobre el buit.

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra
autor: Lluís Jubert
col·laboradors: Jordi Calbetó, Alberto González, Carmen Fernández
emplaçament: c/ Fèlix Amat nº 6-8. Barcelona
promotor: Fem Ciutat SCCL.
constructor: TARRACO Empresa Constructora SL.

 

tipus d’habitatge: Habitatge de protecció oficial
nº habitatges: 41 habitatges
nº places d’aparcament: 44 places de cotxe

 

estructures: STATIC Ingenieria S.A. Gerardo Rodríguez
instal·lacions: K2 Consulting. Eduard Bou
medicions i pressupost: Esteve Sitjà
energia solar: AiguaSol Enginyeria. Ignasi Gurruchaga
telecomunicacions: ALCUMA Enginyeria S.L. Marta Àlvarez
projecte d’activitats: ALCUMA Enginyeria S.L. Joan Martín Amat
topografia: intop’99 S.L.
geotècnia: Centre Català Geotècnia

arquitectura tècnica d.o.: Esteve Sitjà

fotografia: Antonio Navarro Wijkmark

 

any projecte: 2007

any construcció: 2015
nº de visat: 2007019806

data c.f.o.: 25 de gener de 2016
sup construïda: 5.184,00 m²
pressupost: 2.997.000,00 € (PEC sense iva)

41 habitatges hpo a sant andreu - barcelona 2015

Es tracta d’un solar a les antigues casernes militars de Sant Andreu. L’edifici es desenvolupa a dintre del projecte urbanístic redactat per l’arquitecte Manuel de Solà-Morales. Comparteix mitgera amb un edifici adjacent, amb el qual també compartirà les dos plantes d’aparcament soterrat previstes en el planejament. L’ocupació del sòl ve fixada pel perímetre d’alineacions d’edificació obligatòries, sent aquestes alineacions fixes i sense voladissos.

 

El programa funcional és de dos blocs junts d’habitatges, d’alçades clarament diferenciades, i les dos plantes de soterrani destinades a garatge. L’accés a cada bloc es fa des de un carrer peatonal previst en el conjunt urbà en el que s’aixeca l’edifici.

 

La façana adopta una tipologia d’obertures de proporció rectangular. Les finestres es resolen amb obertures tipus balconera i tipus finestra alternativament, fent un joc compositiu d’aparent desordre. Els vols fora del límit de la parcel·la no estan permesos per normativa, reforçant així l’aspecte de l’edifici com un massís foradat on el ple domina sobre el buit.

41 habitatges hpo a sant andreu

Es tracta d’un solar a les antigues casernes militars de Sant Andreu. L’edifici es desenvolupa a dintre del projecte urbanístic redactat per l’arquitecte Manuel de Solà-Morales. Comparteix mitgera amb un edifici adjacent, amb el qual també compartirà les dos plantes d’aparcament soterrat previstes en el planejament. L’ocupació del sòl ve fixada pel perímetre d’alineacions d’edificació obligatòries, sent aquestes alineacions fixes i sense voladissos.

 

El programa funcional és de dos blocs junts d’habitatges, d’alçades clarament diferenciades, i les dos plantes de soterrani destinades a garatge. L’accés a cada bloc es fa des de un carrer peatonal previst en el conjunt urbà en el que s’aixeca l’edifici.

 

La façana adopta una tipologia d’obertures de proporció rectangular. Les finestres es resolen amb obertures tipus balconera i tipus finestra alternativament, fent un joc compositiu d’aparent desordre. Els vols fora del límit de la parcel·la no estan permesos per normativa, reforçant així l’aspecte de l’edifici com un massís foradat on el ple domina sobre el buit.

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra
autor: Lluís Jubert
col·laboradors: Jordi Calbetó, Alberto González, Carmen Fernández
emplaçament: c/ Fèlix Amat nº 6-8. Barcelona
promotor: Fem Ciutat SCCL.
constructor: TARRACO Empresa Constructora SL.

 

tipus d’habitatge: Habitatge de protecció oficial
nº habitatges: 41 habitatges
nº places d’aparcament: 44 places de cotxe

 

estructures: STATIC Ingenieria S.A. Gerardo Rodríguez
instal·lacions: K2 Consulting. Eduard Bou
medicions i pressupost: Esteve Sitjà
energia solar: AiguaSol Enginyeria. Ignasi Gurruchaga
telecomunicacions: ALCUMA Enginyeria S.L. Marta Àlvarez
projecte d’activitats: ALCUMA Enginyeria S.L. Joan Martín Amat
topografia: intop’99 S.L.
geotècnia: Centre Català Geotècnia

arquitectura tècnica d.o.: Esteve Sitjà

fotografia: Antonio Navarro Wijkmark

 

any projecte: 2007

any construcció: 2015
nº de visat: 2007019806

data c.f.o.: 25 de gener de 2016
sup construïda: 5.184,00 m²
pressupost: 2.997.000,00 € (PEC sense iva)