Situat en el centre de l’eixample de Barcelona el local ocupa una planta baixa irregular i fragmentada, de 225 m2 de superfície i 25 m de profunditat. L’encàrrec consisteix en reformar un bar existent, mantenir l’actual llicència de l’activitat i modificar radicalment la seva imatge. El projecte respon a un programa de bar musical amb actuacions en directe i exposicions temporals. El baix pressupost de l’obra, la necessària rapidesa projectual i la immediata execució, són determinants en la definició arquitectònica de la proposta.

 

La intervenció pretén donar una mateixa solució formal i constructiva per resoldre les diferents necessitats del programa, actuar tan sols en punts concrets i deixar la resta del local, l’entrada, els serveis i el magatzem, pràcticament en el seu estat inicial. La definició de l’espai interior es basa en la construcció d’un expositor, una barra, un showroom i un escenari, formant quatre estructures de llum, que desperten l’interès del públic, que actuen com grans aparadors i que floten dins d’un envolvent multiforme. Quatre estructures que il·luminen l’espai, les copes i les ampolles únicament a través de la llum que desprenen, que defineixen les siluetes del públic, del personal i dels músics i que componen un paisatge de volums modulars de gran efecte escenogràfic. L’expositor situat a l’entrada, a dos metres de la façana, actua com suport del rètol identificatiu del bar. La barra d’11 m de longitud, unida a la cabina del discjokey, s’entén com un element lineal que uneix l’entrada amb la part posterior del local. El showroom tancat al públic permet a través d’una divisòria transparent formar un àmbit destinat a exposicions. L’escenari situat a la paret posterior del bar és una superfície vertical il·luminada que actua com a teló de fons dels grups musicals i reclama l’atenció del públic.

 

Tres materials bàsics, l’acer, el vidre i el paper, juntament amb la llum, són els únics elements utilitzats en la construcció dels quatre volums. Els tubs quadrats d’acer inoxidable matisat de 20x20x1.5 mm, soldats entre ells, formen l’estructura autoportant. Els vidres laminats incolors de 5+5 mm, subjectes amb passamans d’acer inoxidable mate de 30×3 mm i cargols allen M-4, formen les superfícies planes registrables. El paper d’embalatge adhesiu de color taronja, enganxat a la cara posterior del vidre, defineix el color de la llum. El tub flexible de llum regulable amb potenciòmetres, fixat sobre una superfície pintada de color blanc, produeix llum i controla la intensitat lluminosa. Una pintura plàstica de color blau fosc aplicada a parets i sostres és el material utilitzat per a fer desaparèixer els límits del local.

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra
autors: Lluís Jubert i Eugènia Santacana
emplaçament: Passatge Domingo nº3. Barcelona
promotor: Fresk S.L.
constructor: Inox Moble S.L.

 

fotografia: Eugeni Pons, Antonio Navarro Wijkmark i Lluís Jubert

 

any projecte: 1997
any construcció: 1997
sup. construïda: 242 m2
pressupost: 45.959,40 € (PEC sense iva)

Situat en el centre de l’eixample de Barcelona el local ocupa una planta baixa irregular i fragmentada, de 225 m2 de superfície i 25 m de profunditat. L’encàrrec consisteix en reformar un bar existent, mantenir l’actual llicència de l’activitat i modificar radicalment la seva imatge. El projecte respon a un programa de bar musical amb actuacions en directe i exposicions temporals. El baix pressupost de l’obra, la necessària rapidesa projectual i la immediata execució, són determinants en la definició arquitectònica de la proposta.

 

La intervenció pretén donar una mateixa solució formal i constructiva per resoldre les diferents necessitats del programa, actuar tan sols en punts concrets i deixar la resta del local, l’entrada, els serveis i el magatzem, pràcticament en el seu estat inicial. La definició de l’espai interior es basa en la construcció d’un expositor, una barra, un showroom i un escenari, formant quatre estructures de llum, que desperten l’interès del públic, que actuen com grans aparadors i que floten dins d’un envolvent multiforme. Quatre estructures que il·luminen l’espai, les copes i les ampolles únicament a través de la llum que desprenen, que defineixen les siluetes del públic, del personal i dels músics i que componen un paisatge de volums modulars de gran efecte escenogràfic. L’expositor situat a l’entrada, a dos metres de la façana, actua com suport del rètol identificatiu del bar. La barra d’11 m de longitud, unida a la cabina del discjokey, s’entén com un element lineal que uneix l’entrada amb la part posterior del local. El showroom tancat al públic permet a través d’una divisòria transparent formar un àmbit destinat a exposicions. L’escenari situat a la paret posterior del bar és una superfície vertical il·luminada que actua com a teló de fons dels grups musicals i reclama l’atenció del públic.

 

Tres materials bàsics, l’acer, el vidre i el paper, juntament amb la llum, són els únics elements utilitzats en la construcció dels quatre volums. Els tubs quadrats d’acer inoxidable matisat de 20x20x1.5 mm, soldats entre ells, formen l’estructura autoportant. Els vidres laminats incolors de 5+5 mm, subjectes amb passamans d’acer inoxidable mate de 30×3 mm i cargols allen M-4, formen les superfícies planes registrables. El paper d’embalatge adhesiu de color taronja, enganxat a la cara posterior del vidre, defineix el color de la llum. El tub flexible de llum regulable amb potenciòmetres, fixat sobre una superfície pintada de color blanc, produeix llum i controla la intensitat lluminosa. Una pintura plàstica de color blau fosc aplicada a parets i sostres és el material utilitzat per a fer desaparèixer els límits del local.

bar jazzmatazz

Situat en el centre de l’eixample de Barcelona el local ocupa una planta baixa irregular i fragmentada, de 225 m2 de superfície i 25 m de profunditat. L’encàrrec consisteix en reformar un bar existent, mantenir l’actual llicència de l’activitat i modificar radicalment la seva imatge. El projecte respon a un programa de bar musical amb actuacions en directe i exposicions temporals. El baix pressupost de l’obra, la necessària rapidesa projectual i la immediata execució, són determinants en la definició arquitectònica de la proposta.

 

La intervenció pretén donar una mateixa solució formal i constructiva per resoldre les diferents necessitats del programa, actuar tan sols en punts concrets i deixar la resta del local, l’entrada, els serveis i el magatzem, pràcticament en el seu estat inicial. La definició de l’espai interior es basa en la construcció d’un expositor, una barra, un showroom i un escenari, formant quatre estructures de llum, que desperten l’interès del públic, que actuen com grans aparadors i que floten dins d’un envolvent multiforme. Quatre estructures que il·luminen l’espai, les copes i les ampolles únicament a través de la llum que desprenen, que defineixen les siluetes del públic, del personal i dels músics i que componen un paisatge de volums modulars de gran efecte escenogràfic. L’expositor situat a l’entrada, a dos metres de la façana, actua com suport del rètol identificatiu del bar. La barra d’11 m de longitud, unida a la cabina del discjokey, s’entén com un element lineal que uneix l’entrada amb la part posterior del local. El showroom tancat al públic permet a través d’una divisòria transparent formar un àmbit destinat a exposicions. L’escenari situat a la paret posterior del bar és una superfície vertical il·luminada que actua com a teló de fons dels grups musicals i reclama l’atenció del públic.

 

Tres materials bàsics, l’acer, el vidre i el paper, juntament amb la llum, són els únics elements utilitzats en la construcció dels quatre volums. Els tubs quadrats d’acer inoxidable matisat de 20x20x1.5 mm, soldats entre ells, formen l’estructura autoportant. Els vidres laminats incolors de 5+5 mm, subjectes amb passamans d’acer inoxidable mate de 30×3 mm i cargols allen M-4, formen les superfícies planes registrables. El paper d’embalatge adhesiu de color taronja, enganxat a la cara posterior del vidre, defineix el color de la llum. El tub flexible de llum regulable amb potenciòmetres, fixat sobre una superfície pintada de color blanc, produeix llum i controla la intensitat lluminosa. Una pintura plàstica de color blau fosc aplicada a parets i sostres és el material utilitzat per a fer desaparèixer els límits del local.

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra
autors: Lluís Jubert i Eugènia Santacana
emplaçament: Passatge Domingo nº3. Barcelona
promotor: Fresk S.L.
constructor: Inox Moble S.L.

 

fotografia: Eugeni Pons, Antonio Navarro Wijkmark i Lluís Jubert

 

any projecte: 1997
any construcció: 1997
sup. construïda: 242 m2
pressupost: 45.959,40 € (PEC sense iva)