El projecte té com objectiu la construcció de 64 Habitatges de Protecció Oficial agrupades en dos blocs lineals de 40 i 24 vivendes respectivament formats per una planta soterrani, una planta baixa i tres plantes pis. A la planta soterrani s’ubiquen els aparcaments i els trasters vinculats directament amb els 64 habitatges situats en planta baixa i a les tres plantes pis.

 

Existeixen dues tipologies d’habitatges clarament diferenciades en tots dos blocs: l’habitatge situat a les parts centrals de cada bloc, amb una única façana i l’habitatge situat als extrems, amb tres façanes.

 

Els edificis es presenten com dos paral·lelepípedes uniformes i rotunds, amb quatre façanes planes perforades por forats buits de finestres, balcons i balconeres. Aquests buits formen part d’una geometria i un mòdul establert, donant lloc a una façana on el ple predomina sobre el buit. La rotunditat de la volumetria dels blocs contrasta amb la discontinuïtat, diversitat i complexitat de la ubicació dels forats i sortints. El maó perforat vist com material de tancament massís i pesat contrasta amb la lleugeresa dels materials emprats per a la realització de les baranes.

 

Els 64 habitatges presenten el mateix programa funcional, variant únicament el nombre d’habitacions. El programa funcional és el corresponent a sis persones a l’habitatge de quatre dormitoris i per cinc persones a l’habitatge de tres dormitoris.

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra
autors: Lluís Jubert i Jose Antonio Marín
col·laboradors: Estela Camprubí i Cristina Bennassar
emplaçament: C/ Obradors 2-10, Les Bòbiles. Gavà. Barcelona
promotor: Qualitat Habitatge S.A. Llar Unió Gavà S.C.C.L.
constructor: OHL S.A.

 

tipus d’habitatge: Habitatge de protecció oficial
nº habitatges: 64 habitatges
nº places d’aparcament: 70 places de cotxe

 

medicions i pressupost: Manel Andrada
arquitecte tècnic: Jaume Sala, Rafel Malaret i Manel Andrada
fotografia: Pedro Antonio Pérez

 

any projecte: 1999
any construcció: 2001
nº de visat: 99006219
data c.f.o.: 20 de juny 2001
sup construïda: 9.144,10 m²
pressupost: 3.363.353,80 €

El projecte té com objectiu la construcció de 64 Habitatges de Protecció Oficial agrupades en dos blocs lineals de 40 i 24 vivendes respectivament formats per una planta soterrani, una planta baixa i tres plantes pis. A la planta soterrani s’ubiquen els aparcaments i els trasters vinculats directament amb els 64 habitatges situats en planta baixa i a les tres plantes pis.

 

Existeixen dues tipologies d’habitatges clarament diferenciades en tots dos blocs: l’habitatge situat a les parts centrals de cada bloc, amb una única façana i l’habitatge situat als extrems, amb tres façanes.

 

Els edificis es presenten com dos paral·lelepípedes uniformes i rotunds, amb quatre façanes planes perforades por forats buits de finestres, balcons i balconeres. Aquests buits formen part d’una geometria i un mòdul establert, donant lloc a una façana on el ple predomina sobre el buit. La rotunditat de la volumetria dels blocs contrasta amb la discontinuïtat, diversitat i complexitat de la ubicació dels forats i sortints. El maó perforat vist com material de tancament massís i pesat contrasta amb la lleugeresa dels materials emprats per a la realització de les baranes.

 

Els 64 habitatges presenten el mateix programa funcional, variant únicament el nombre d’habitacions. El programa funcional és el corresponent a sis persones a l’habitatge de quatre dormitoris i per cinc persones a l’habitatge de tres dormitoris.

64 habitatges a gavà

El projecte té com objectiu la construcció de 64 Habitatges de Protecció Oficial agrupades en dos blocs lineals de 40 i 24 vivendes respectivament formats per una planta soterrani, una planta baixa i tres plantes pis. A la planta soterrani s’ubiquen els aparcaments i els trasters vinculats directament amb els 64 habitatges situats en planta baixa i a les tres plantes pis.

 

Existeixen dues tipologies d’habitatges clarament diferenciades en tots dos blocs: l’habitatge situat a les parts centrals de cada bloc, amb una única façana i l’habitatge situat als extrems, amb tres façanes.

 

Els edificis es presenten com dos paral·lelepípedes uniformes i rotunds, amb quatre façanes planes perforades por forats buits de finestres, balcons i balconeres. Aquests buits formen part d’una geometria i un mòdul establert, donant lloc a una façana on el ple predomina sobre el buit. La rotunditat de la volumetria dels blocs contrasta amb la discontinuïtat, diversitat i complexitat de la ubicació dels forats i sortints. El maó perforat vist com material de tancament massís i pesat contrasta amb la lleugeresa dels materials emprats per a la realització de les baranes.

 

Els 64 habitatges presenten el mateix programa funcional, variant únicament el nombre d’habitacions. El programa funcional és el corresponent a sis persones a l’habitatge de quatre dormitoris i per cinc persones a l’habitatge de tres dormitoris.

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra
autors: Lluís Jubert i Jose Antonio Marín
col·laboradors: Estela Camprubí i Cristina Bennassar
emplaçament: C/ Obradors 2-10, Les Bòbiles. Gavà. Barcelona
promotor: Qualitat Habitatge S.A. Llar Unió Gavà S.C.C.L.
constructor: OHL S.A.

 

tipus d’habitatge: Habitatge de protecció oficial
nº habitatges: 64 habitatges
nº places d’aparcament: 70 places de cotxe

 

medicions i pressupost: Manel Andrada
arquitecte tècnic: Jaume Sala, Rafel Malaret i Manel Andrada
fotografia: Pedro Antonio Pérez

 

any projecte: 1999
any construcció: 2001
nº de visat: 99006219
data c.f.o.: 20 de juny 2001
sup construïda: 9.144,10 m²
pressupost: 3.363.353,80 €