La parcel·la destinada a ubicar el Centre d’Atenció Primària està situada a una illa ocupada per altres equipaments d’ensenyament. També trobem al davant de la parcel·la un altre important equipament, com és l’antiga fàbrica “Rogelio Rojo”.

 

Els carrers que es creuen a la cantonada de la parcel·la objecte del concurs, C/ Rogelio Rojo i Av. De Catalunya, tenen una considerable continuïtat en el teixit urbà de la vila, esdevenint aquest punt un pol important.

 

L’edifici proposat es situa a la parcel·la deixant lliure un nou espai a la cantonada que donaria continuïtat a la zona d’espai públic de la qual gaudeix l’antiga fàbrica “Rogelio Rojo”, articulant mitjançant plataformes els espais lliures dels diferents equipaments que trobem a l’emplaçament.

 

El projecte garanteix l’eficàcia funcional i econòmica, col·locant tot el programa d’ús públic a la planta baixa i racionalitzant la distribució agrupant-la en paquets funcionals clars. Aquests paquets funcionals s’il·luminen i ventilen a través de patis intermedis que es disposen regularment , organitzant un esquema de pòrtics que es va repetint per tota la planta. A les dos plantes que sobresurten de la planta baixa se situa el programa destinat a personal i instal·lacions, aprofitant el desnivell per ubicar les zones més restringides i la major ventilació de les instal·lacions.

 

Les mides i proporcions del projecte responen a la voluntat d’adoptar un criteri constructiu que permeti la utilització de sistemes prefabricats, aconseguint d’aquesta manera una construcció més ràpida i eficaç, amb la corresponent reducció de costos. Tota l’estructura, tancaments, etc., es planteja com un sistema de productes de catàleg, modulats per a la construcció en sec.

 

L’edifici es posiciona a l’esplanada que actualment ocupen unes pistes esportives, a una cota que permet situar l’accés de l’espai lliure generat al mateix nivell del carrer de l’ Av. de Catalunya, generant espai obert . Aquest espai quedaria lleugerament elevat sobre el C/ Rogelio Rojo, però connectat amb unes suaus escales.

 

La imatge senzilla i contundent d’un volum prismàtic en planta baixa i un cos que s’aixeca per donar aixopluc i accés a l’edifici s’adapta a l’entorn heterogeni de l’emplaçament, aportant cohesió al teixit urbà existent. La opacitat a l’exterior garanteix la privacitat de les diferents dependències de l’edifici, que troben les seves necessitats d’il·luminació i ventilació en els patis interiors.

detall: Concurs
autor: Lluis Jubert
col·laboradors: Alberto González, Carmen Fernández i Jordi Calbetó
emplaçament: Av. de Catalunya cantonada C/ Rogelio Rojo. Masquefa
promotor: Ajuntament de Masquefa

 

any projecte: 2009
sup construïda: 1.052 m²
pressupost: 1.384.329,38 € (PEC sense IVA)

La parcel·la destinada a ubicar el Centre d’Atenció Primària està situada a una illa ocupada per altres equipaments d’ensenyament. També trobem al davant de la parcel·la un altre important equipament, com és l’antiga fàbrica “Rogelio Rojo”.

 

Els carrers que es creuen a la cantonada de la parcel·la objecte del concurs, C/ Rogelio Rojo i Av. De Catalunya, tenen una considerable continuïtat en el teixit urbà de la vila, esdevenint aquest punt un pol important.

 

L’edifici proposat es situa a la parcel·la deixant lliure un nou espai a la cantonada que donaria continuïtat a la zona d’espai públic de la qual gaudeix l’antiga fàbrica “Rogelio Rojo”, articulant mitjançant plataformes els espais lliures dels diferents equipaments que trobem a l’emplaçament.

 

El projecte garanteix l’eficàcia funcional i econòmica, col·locant tot el programa d’ús públic a la planta baixa i racionalitzant la distribució agrupant-la en paquets funcionals clars. Aquests paquets funcionals s’il·luminen i ventilen a través de patis intermedis que es disposen regularment , organitzant un esquema de pòrtics que es va repetint per tota la planta. A les dos plantes que sobresurten de la planta baixa se situa el programa destinat a personal i instal·lacions, aprofitant el desnivell per ubicar les zones més restringides i la major ventilació de les instal·lacions.

 

Les mides i proporcions del projecte responen a la voluntat d’adoptar un criteri constructiu que permeti la utilització de sistemes prefabricats, aconseguint d’aquesta manera una construcció més ràpida i eficaç, amb la corresponent reducció de costos. Tota l’estructura, tancaments, etc., es planteja com un sistema de productes de catàleg, modulats per a la construcció en sec.

 

L’edifici es posiciona a l’esplanada que actualment ocupen unes pistes esportives, a una cota que permet situar l’accés de l’espai lliure generat al mateix nivell del carrer de l’ Av. de Catalunya, generant espai obert . Aquest espai quedaria lleugerament elevat sobre el C/ Rogelio Rojo, però connectat amb unes suaus escales.

 

La imatge senzilla i contundent d’un volum prismàtic en planta baixa i un cos que s’aixeca per donar aixopluc i accés a l’edifici s’adapta a l’entorn heterogeni de l’emplaçament, aportant cohesió al teixit urbà existent. La opacitat a l’exterior garanteix la privacitat de les diferents dependències de l’edifici, que troben les seves necessitats d’il·luminació i ventilació en els patis interiors.

cap a masquefa

La parcel·la destinada a ubicar el Centre d’Atenció Primària està situada a una illa ocupada per altres equipaments d’ensenyament. També trobem al davant de la parcel·la un altre important equipament, com és l’antiga fàbrica “Rogelio Rojo”.

 

Els carrers que es creuen a la cantonada de la parcel·la objecte del concurs, C/ Rogelio Rojo i Av. De Catalunya, tenen una considerable continuïtat en el teixit urbà de la vila, esdevenint aquest punt un pol important.

 

L’edifici proposat es situa a la parcel·la deixant lliure un nou espai a la cantonada que donaria continuïtat a la zona d’espai públic de la qual gaudeix l’antiga fàbrica “Rogelio Rojo”, articulant mitjançant plataformes els espais lliures dels diferents equipaments que trobem a l’emplaçament.

 

El projecte garanteix l’eficàcia funcional i econòmica, col·locant tot el programa d’ús públic a la planta baixa i racionalitzant la distribució agrupant-la en paquets funcionals clars. Aquests paquets funcionals s’il·luminen i ventilen a través de patis intermedis que es disposen regularment , organitzant un esquema de pòrtics que es va repetint per tota la planta. A les dos plantes que sobresurten de la planta baixa se situa el programa destinat a personal i instal·lacions, aprofitant el desnivell per ubicar les zones més restringides i la major ventilació de les instal·lacions.

 

Les mides i proporcions del projecte responen a la voluntat d’adoptar un criteri constructiu que permeti la utilització de sistemes prefabricats, aconseguint d’aquesta manera una construcció més ràpida i eficaç, amb la corresponent reducció de costos. Tota l’estructura, tancaments, etc., es planteja com un sistema de productes de catàleg, modulats per a la construcció en sec.

 

L’edifici es posiciona a l’esplanada que actualment ocupen unes pistes esportives, a una cota que permet situar l’accés de l’espai lliure generat al mateix nivell del carrer de l’ Av. de Catalunya, generant espai obert . Aquest espai quedaria lleugerament elevat sobre el C/ Rogelio Rojo, però connectat amb unes suaus escales.

 

La imatge senzilla i contundent d’un volum prismàtic en planta baixa i un cos que s’aixeca per donar aixopluc i accés a l’edifici s’adapta a l’entorn heterogeni de l’emplaçament, aportant cohesió al teixit urbà existent. La opacitat a l’exterior garanteix la privacitat de les diferents dependències de l’edifici, que troben les seves necessitats d’il·luminació i ventilació en els patis interiors.

detall: Concurs
autor: Lluis Jubert
col·laboradors: Alberto González, Carmen Fernández i Jordi Calbetó
emplaçament: Av. de Catalunya cantonada C/ Rogelio Rojo. Masquefa
promotor: Ajuntament de Masquefa

 

any projecte: 2009
sup construïda: 1.052 m²
pressupost: 1.384.329,38 € (PEC sense IVA)