El projecte d’aquesta casa, de baix pressupost i per a una parella amb dos fills, es desenvolupa en una urbanització de Vallvidrera (Barcelona). És una petita parcel·la de 450m² que se situa en un terreny de forta pendent quasi inaccessible, on la bona orientació i les visuals al paisatge proper estan en sentit oposat.

Degut a l’escarpada parcel·la, l’habitatge parteix de la cota mes baixa del solar, en el punt d’accés des del carrer, esglaonant cada una de les diferents plantes de la casa fins a la part superior, on una terrassa i les peces d’estar, menjador i cuina aprofiten l’orientació sud i les bones vistes al nord.

La disposició dels diferents volums busca minimitzar la pèrdua d’espai de jardí degut a les franges de separació entre l’edificació i els veïns, concentrant l’espai lliure a la franja ben orientada i abraçant-lo amb les dependències de la sala d’estar, menjador i cuina. El prisma principal obre les visuals transversals al jardí. Els cossos agregats ho fan longitudinalment, encarant-se a sud-est i fugint de les vistes al veí.

detall: Projecte Bàsic i Projecte Executiu
autor: Lluis Jubert
col·laboradors: Elisabeth Fauria, Eduard Callís
emplaçament: C/ dels Bohemis 57. Barcelona
client: Raimon Francès

estructures: Eduard Bosch i Oriol Bosch
medicions i pressupost: Lluís Roig

any projecte: 2002
nº de visat: 2002023472
sup construïda: 249,52 m²
pressupost: 169.982,70 € (PEC sense iva)

casa francès Ivallvidrera. barcelona2003

El projecte d’aquesta casa, de baix pressupost i per a una parella amb dos fills, es desenvolupa en una urbanització de Vallvidrera (Barcelona). És una petita parcel·la de 450m² que se situa en un terreny de forta pendent quasi inaccessible, on la bona orientació i les visuals al paisatge proper estan en sentit oposat.

Degut a l’escarpada parcel·la, l’habitatge parteix de la cota mes baixa del solar, en el punt d’accés des del carrer, esglaonant cada una de les diferents plantes de la casa fins a la part superior, on una terrassa i les peces d’estar, menjador i cuina aprofiten l’orientació sud i les bones vistes al nord.

La disposició dels diferents volums busca minimitzar la pèrdua d’espai de jardí degut a les franges de separació entre l’edificació i els veïns, concentrant l’espai lliure a la franja ben orientada i abraçant-lo amb les dependències de la sala d’estar, menjador i cuina. El prisma principal obre les visuals transversals al jardí. Els cossos agregats ho fan longitudinalment, encarant-se a sud-est i fugint de les vistes al veí.

casa francès I

El projecte d’aquesta casa, de baix pressupost i per a una parella amb dos fills, es desenvolupa en una urbanització de Vallvidrera (Barcelona). És una petita parcel·la de 450m² que se situa en un terreny de forta pendent quasi inaccessible, on la bona orientació i les visuals al paisatge proper estan en sentit oposat.

Degut a l’escarpada parcel·la, l’habitatge parteix de la cota mes baixa del solar, en el punt d’accés des del carrer, esglaonant cada una de les diferents plantes de la casa fins a la part superior, on una terrassa i les peces d’estar, menjador i cuina aprofiten l’orientació sud i les bones vistes al nord.

La disposició dels diferents volums busca minimitzar la pèrdua d’espai de jardí degut a les franges de separació entre l’edificació i els veïns, concentrant l’espai lliure a la franja ben orientada i abraçant-lo amb les dependències de la sala d’estar, menjador i cuina. El prisma principal obre les visuals transversals al jardí. Els cossos agregats ho fan longitudinalment, encarant-se a sud-est i fugint de les vistes al veí.

detall: Projecte Bàsic i Projecte Executiu
autor: Lluis Jubert
col·laboradors: Elisabeth Fauria, Eduard Callís
emplaçament: C/ dels Bohemis 57. Barcelona
client: Raimon Francès

estructures: Eduard Bosch i Oriol Bosch
medicions i pressupost: Lluís Roig

any projecte: 2002
nº de visat: 2002023472
sup construïda: 249,52 m²
pressupost: 169.982,70 € (PEC sense iva)