Aquest habitatge de baix pressupost, per a una parella amb tres filles, es desenvolupa en una urbanització de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). És una parcel·la rectangular, petita, de 450m² i marcada per una estricta normativa.

 

El projecte preveu minimitzar l’espai residual de separació entre l’edificació i els veïns, concentrant l’espai lliure en una franja ben orientada.
L’edifici i el jardí són dues franges longitudinals i perpendiculars a l’entrada que es maclen en forma de dents de serra.

 

El volum és llarg i s’apropa al màxim al límit nord-est. Per aquest costat s’accedeix al garatge en planta sòtan i a l’habitatge en planta baixa i pis. A l’altre extrem, pengen diferents sales d’ús destacat com la cuina, el menjador, l’estar i l’habitació principal. El conjunt genera una façana a sud-oest que relaciona l’interior amb l’exterior mitjançant porxos, terrasses i visuals creuades. El mateix joc es produeix al sòtan, on volums plens ocupen el jardí i volums buits il·luminen l’interior.
El prisma principal obre les visuals transversals al jardí. Els cossos agregats ho fan longitudinalment, encarant-se a sud-est i fugint de les vistes al veí.
Un sòcol de pedra variable en alçada ressol l’entrega de l’edifici estucat blanc amb el terra.

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra
autors: Lluís Jubert i Eugènia Santacana
col·laboradors: Elisabeth Fauria
emplaçament: C/ Joan Fuster 38. Sant Feliu de Llobregat.
client: Jordi Torrijos
constructor: Edificacions i Projectes Anques S.L.

 

estructura: Eduard Bosch i Oriol Bosch
medicions i pressupost: Pedro Cavaller
arquitectura tècnica d.o.: Arteco Coordinaciones S.L. José Luís Calzado

fotografia: Eugeni Pons

 

any projecte: 1999
any construcció: 2001
nº de visat: 99004017
data cfo: 31 d’abril 2001
sup construïda: 338,85 m²
pressupost: 175.486,63€ (PEC sense iva)

casa torrijos - sant feliu del llobregat 1999

Aquest habitatge de baix pressupost, per a una parella amb tres filles, es desenvolupa en una urbanització de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). És una parcel·la rectangular, petita, de 450m² i marcada per una estricta normativa.

 

El projecte preveu minimitzar l’espai residual de separació entre l’edificació i els veïns, concentrant l’espai lliure en una franja ben orientada.
L’edifici i el jardí són dues franges longitudinals i perpendiculars a l’entrada que es maclen en forma de dents de serra.

 

El volum és llarg i s’apropa al màxim al límit nord-est. Per aquest costat s’accedeix al garatge en planta sòtan i a l’habitatge en planta baixa i pis. A l’altre extrem, pengen diferents sales d’ús destacat com la cuina, el menjador, l’estar i l’habitació principal. El conjunt genera una façana a sud-oest que relaciona l’interior amb l’exterior mitjançant porxos, terrasses i visuals creuades. El mateix joc es produeix al sòtan, on volums plens ocupen el jardí i volums buits il·luminen l’interior.
El prisma principal obre les visuals transversals al jardí. Els cossos agregats ho fan longitudinalment, encarant-se a sud-est i fugint de les vistes al veí.
Un sòcol de pedra variable en alçada ressol l’entrega de l’edifici estucat blanc amb el terra.

casa torrijos

Aquest habitatge de baix pressupost, per a una parella amb tres filles, es desenvolupa en una urbanització de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). És una parcel·la rectangular, petita, de 450m² i marcada per una estricta normativa.

 

El projecte preveu minimitzar l’espai residual de separació entre l’edificació i els veïns, concentrant l’espai lliure en una franja ben orientada.
L’edifici i el jardí són dues franges longitudinals i perpendiculars a l’entrada que es maclen en forma de dents de serra.

 

El volum és llarg i s’apropa al màxim al límit nord-est. Per aquest costat s’accedeix al garatge en planta sòtan i a l’habitatge en planta baixa i pis. A l’altre extrem, pengen diferents sales d’ús destacat com la cuina, el menjador, l’estar i l’habitació principal. El conjunt genera una façana a sud-oest que relaciona l’interior amb l’exterior mitjançant porxos, terrasses i visuals creuades. El mateix joc es produeix al sòtan, on volums plens ocupen el jardí i volums buits il·luminen l’interior.
El prisma principal obre les visuals transversals al jardí. Els cossos agregats ho fan longitudinalment, encarant-se a sud-est i fugint de les vistes al veí.
Un sòcol de pedra variable en alçada ressol l’entrega de l’edifici estucat blanc amb el terra.

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra
autors: Lluís Jubert i Eugènia Santacana
col·laboradors: Elisabeth Fauria
emplaçament: C/ Joan Fuster 38. Sant Feliu de Llobregat.
client: Jordi Torrijos
constructor: Edificacions i Projectes Anques S.L.

 

estructura: Eduard Bosch i Oriol Bosch
medicions i pressupost: Pedro Cavaller
arquitectura tècnica d.o.: Arteco Coordinaciones S.L. José Luís Calzado

fotografia: Eugeni Pons

 

any projecte: 1999
any construcció: 2001
nº de visat: 99004017
data cfo: 31 d’abril 2001
sup construïda: 338,85 m²
pressupost: 175.486,63€ (PEC sense iva)