Situació i orientació

L’Institut es col·loca dins la parcel·la en funció de la seva situació respecte l’entorn urbà, i busca les bones visuals a la serralada litoral del parc natural del Montnegre i Corredor amb una volumetria compacta perpendicular al carrer de Can Flaquer. La construcció inicial del SES 3/0 juntament amb l’ampliació requerida a IES 3/2 i altres futures ampliacions, formaran un conjunt arquitectònic final que limitarà perimetralment el pati de jocs i la pista poliesportiva, obrint-lo tant sols al parc periurbà adjunt.

 

Accés

L’accés al centre es produeix per la cantonada formada pels dos carrers que limiten la parcel·la. Són dos carrers de trànsit intens, d’entrada i sortida a la ciutat, que únicament són creuats per dos passos de vianants que conflueixen just en el xamfrà, convertint-lo en l’únic punt d’arribada a l’institut des del nucli urbà de Mollet del Vallès. L’entrada al recinte s’emfatitza generant un sol espai d’accés, ampli i còmode, mantenint l’arbrat existent per a crear una zona d’ombra i aïllar-se del trànsit.

 

Proposta

La col·locació de l’edifici dins la parcel·la genera dos espais clarament diferenciats: un pati d’accés al centre i el pati de jocs-pista poliesportiva. El projecte consisteix en un prisma rectangular de dues plantes que en la seva trobada amb un altre volum (contenidor de la sala gran-gimnàs i vestidors) allibera en planta baixa un porxo que els comunica entre ells i també amb el pati i la pista poliesportiva. El pati d’accés, contigu al xamfrà, és un espai obert amb espai suficient per admetre l’aparcament de bicis i motocicletes (preveient la seva ampliació) i des del qual s’articularan tots els possibles accessos al centre. S’aconsegueix, així, el funcionament independent de l’ús intensiu diari de l’alumnat i professors i l’ús de cap de setmana (per a les pistes i la sala polivalent), des d’un únic espai obert i controlat.

detall: Concurs 1r PREMI
autor: Lluís Jubert
col·laboradors: Carmen Fernández i Alberto González
emplaçament: Mollet del Vallés
promotor: GISA. Gestió d’Infraestructures S.A.U. – Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

 

any projecte: 2010
sup construïda: 3.133,25 m²
pressupost: 4.680.449,69 € (PEC sense IVA)

ies la vinyota - mollet del vallès 2010

Situació i orientació

L’Institut es col·loca dins la parcel·la en funció de la seva situació respecte l’entorn urbà, i busca les bones visuals a la serralada litoral del parc natural del Montnegre i Corredor amb una volumetria compacta perpendicular al carrer de Can Flaquer. La construcció inicial del SES 3/0 juntament amb l’ampliació requerida a IES 3/2 i altres futures ampliacions, formaran un conjunt arquitectònic final que limitarà perimetralment el pati de jocs i la pista poliesportiva, obrint-lo tant sols al parc periurbà adjunt.

 

Accés

L’accés al centre es produeix per la cantonada formada pels dos carrers que limiten la parcel·la. Són dos carrers de trànsit intens, d’entrada i sortida a la ciutat, que únicament són creuats per dos passos de vianants que conflueixen just en el xamfrà, convertint-lo en l’únic punt d’arribada a l’institut des del nucli urbà de Mollet del Vallès. L’entrada al recinte s’emfatitza generant un sol espai d’accés, ampli i còmode, mantenint l’arbrat existent per a crear una zona d’ombra i aïllar-se del trànsit.

 

Proposta

La col·locació de l’edifici dins la parcel·la genera dos espais clarament diferenciats: un pati d’accés al centre i el pati de jocs-pista poliesportiva. El projecte consisteix en un prisma rectangular de dues plantes que en la seva trobada amb un altre volum (contenidor de la sala gran-gimnàs i vestidors) allibera en planta baixa un porxo que els comunica entre ells i també amb el pati i la pista poliesportiva. El pati d’accés, contigu al xamfrà, és un espai obert amb espai suficient per admetre l’aparcament de bicis i motocicletes (preveient la seva ampliació) i des del qual s’articularan tots els possibles accessos al centre. S’aconsegueix, així, el funcionament independent de l’ús intensiu diari de l’alumnat i professors i l’ús de cap de setmana (per a les pistes i la sala polivalent), des d’un únic espai obert i controlat.

ies la vinyota

Situació i orientació

L’Institut es col·loca dins la parcel·la en funció de la seva situació respecte l’entorn urbà, i busca les bones visuals a la serralada litoral del parc natural del Montnegre i Corredor amb una volumetria compacta perpendicular al carrer de Can Flaquer. La construcció inicial del SES 3/0 juntament amb l’ampliació requerida a IES 3/2 i altres futures ampliacions, formaran un conjunt arquitectònic final que limitarà perimetralment el pati de jocs i la pista poliesportiva, obrint-lo tant sols al parc periurbà adjunt.

 

Accés

L’accés al centre es produeix per la cantonada formada pels dos carrers que limiten la parcel·la. Són dos carrers de trànsit intens, d’entrada i sortida a la ciutat, que únicament són creuats per dos passos de vianants que conflueixen just en el xamfrà, convertint-lo en l’únic punt d’arribada a l’institut des del nucli urbà de Mollet del Vallès. L’entrada al recinte s’emfatitza generant un sol espai d’accés, ampli i còmode, mantenint l’arbrat existent per a crear una zona d’ombra i aïllar-se del trànsit.

 

Proposta

La col·locació de l’edifici dins la parcel·la genera dos espais clarament diferenciats: un pati d’accés al centre i el pati de jocs-pista poliesportiva. El projecte consisteix en un prisma rectangular de dues plantes que en la seva trobada amb un altre volum (contenidor de la sala gran-gimnàs i vestidors) allibera en planta baixa un porxo que els comunica entre ells i també amb el pati i la pista poliesportiva. El pati d’accés, contigu al xamfrà, és un espai obert amb espai suficient per admetre l’aparcament de bicis i motocicletes (preveient la seva ampliació) i des del qual s’articularan tots els possibles accessos al centre. S’aconsegueix, així, el funcionament independent de l’ús intensiu diari de l’alumnat i professors i l’ús de cap de setmana (per a les pistes i la sala polivalent), des d’un únic espai obert i controlat.

detall: Concurs 1r PREMI
autor: Lluís Jubert
col·laboradors: Carmen Fernández i Alberto González
emplaçament: Mollet del Vallés
promotor: GISA. Gestió d’Infraestructures S.A.U. – Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

 

any projecte: 2010
sup construïda: 3.133,25 m²
pressupost: 4.680.449,69 € (PEC sense IVA)