El projecte respon a la necessitat de reconèixer el teixit edificatori i els espais urbans que son propis del patrimoni arquitectònic, històric i cultural del centre de la ciutat de Mataró. Reconèixer, valorar i mantenir el teixit existent formant un conjunt unitari entre l’equipament de nova planta i els Habitatges i el comerç.

 

La mediateca es projecta d’acord amb la seva singularitat urbana, amb una forta relació amb l’ajuntament, la plaça i els equipaments propers. Els habitatges i el comerç es desenvolupen dins dels edificis existents formant una macla en planta i en alçat amb la mediateca, de planta lliure i oberta a la plaça, configurant un conjunt unitari d’usos mixtes.

 

La mediateca es projecta com un equipament representatiu de la ciutat dins la illa de Can Cruzate. Degut al seu programa, pràcticament la totalitat de la seva superfície és de nova construcció. Està formada per un planta baixa relacionada directament amb la plaça de l’ajuntament i tres plantes pis diàfanes sense interrupcions en les quals els mobles són els que distribueixen l’espai relacionat visualment amb la plaça. Un sol nucli situat dins del teixit existent dona accés a cada una de les plantes on es distribueix el programa. L’estructura formada de pilars i jàsseres coincideix amb les antigues traces dels murs existents. La façana lleugera i canviant és paral·lela a la de l’ajuntament on domina la horitzontalitat i es desenvolupa al llarg de tota la longitud en un mateix pla. Te proporcions similars i s’estableix una relació visual entre la mediateca i l’ajuntament.

 

Per donar accés als habitatges s’aprofita la distorsió de l’alineació del carreró. L’accés es produeix per un pati mes gran que proporciona i augmenta la qualitat climàtica dels habitatges. Un nucli situat en aquest pati dona accés a 16 habitatges per a joves en regim de lloguer o de compra, dels quals 14 habitatges son de 1 dormitori i 2 habitatges de 2 dormitoris. Amb la concentració d’un sol nucli a l’interior del pati es passa d’unitats petites en planta d’habitatges desenvolupats en alçada, a petits habitatges d’una sola planta. D’aquesta manera la minimització del nombre d’accessos ens permet alliberar la planta baixa i la façana de nuclis d’escales per a un major ús comercial i per una òptima ventilació i il·luminació dels habitatges. El comerç situat a les plantes baixes al llarg de les façanes del carrer de palau, el carreró i la plaça gran, és l’únic responsable possible de generar la desitjada activitat i vida en el centre de Mataró.

detall: Concurs
autor: Lluís Jubert
col·laboradors: Alberto González, Carmen Fernández, Jordi Calbetó, Paula Fernández
emplaçament: Plaça de l’Ajuntament. Mataró
promotor: PUMSA Promocions Urbanístiques de Mataró S.A.

 

any projecte: 2006
sup construïda: 3.414,40 m²

mediateca i habitatges "can cruzate" - mataró 2006

El projecte respon a la necessitat de reconèixer el teixit edificatori i els espais urbans que son propis del patrimoni arquitectònic, històric i cultural del centre de la ciutat de Mataró. Reconèixer, valorar i mantenir el teixit existent formant un conjunt unitari entre l’equipament de nova planta i els Habitatges i el comerç.

 

La mediateca es projecta d’acord amb la seva singularitat urbana, amb una forta relació amb l’ajuntament, la plaça i els equipaments propers. Els habitatges i el comerç es desenvolupen dins dels edificis existents formant una macla en planta i en alçat amb la mediateca, de planta lliure i oberta a la plaça, configurant un conjunt unitari d’usos mixtes.

 

La mediateca es projecta com un equipament representatiu de la ciutat dins la illa de Can Cruzate. Degut al seu programa, pràcticament la totalitat de la seva superfície és de nova construcció. Està formada per un planta baixa relacionada directament amb la plaça de l’ajuntament i tres plantes pis diàfanes sense interrupcions en les quals els mobles són els que distribueixen l’espai relacionat visualment amb la plaça. Un sol nucli situat dins del teixit existent dona accés a cada una de les plantes on es distribueix el programa. L’estructura formada de pilars i jàsseres coincideix amb les antigues traces dels murs existents. La façana lleugera i canviant és paral·lela a la de l’ajuntament on domina la horitzontalitat i es desenvolupa al llarg de tota la longitud en un mateix pla. Te proporcions similars i s’estableix una relació visual entre la mediateca i l’ajuntament.

 

Per donar accés als habitatges s’aprofita la distorsió de l’alineació del carreró. L’accés es produeix per un pati mes gran que proporciona i augmenta la qualitat climàtica dels habitatges. Un nucli situat en aquest pati dona accés a 16 habitatges per a joves en regim de lloguer o de compra, dels quals 14 habitatges son de 1 dormitori i 2 habitatges de 2 dormitoris. Amb la concentració d’un sol nucli a l’interior del pati es passa d’unitats petites en planta d’habitatges desenvolupats en alçada, a petits habitatges d’una sola planta. D’aquesta manera la minimització del nombre d’accessos ens permet alliberar la planta baixa i la façana de nuclis d’escales per a un major ús comercial i per una òptima ventilació i il·luminació dels habitatges. El comerç situat a les plantes baixes al llarg de les façanes del carrer de palau, el carreró i la plaça gran, és l’únic responsable possible de generar la desitjada activitat i vida en el centre de Mataró.

mediateca i habitatges “can cruzate”

El projecte respon a la necessitat de reconèixer el teixit edificatori i els espais urbans que son propis del patrimoni arquitectònic, històric i cultural del centre de la ciutat de Mataró. Reconèixer, valorar i mantenir el teixit existent formant un conjunt unitari entre l’equipament de nova planta i els Habitatges i el comerç.

 

La mediateca es projecta d’acord amb la seva singularitat urbana, amb una forta relació amb l’ajuntament, la plaça i els equipaments propers. Els habitatges i el comerç es desenvolupen dins dels edificis existents formant una macla en planta i en alçat amb la mediateca, de planta lliure i oberta a la plaça, configurant un conjunt unitari d’usos mixtes.

 

La mediateca es projecta com un equipament representatiu de la ciutat dins la illa de Can Cruzate. Degut al seu programa, pràcticament la totalitat de la seva superfície és de nova construcció. Està formada per un planta baixa relacionada directament amb la plaça de l’ajuntament i tres plantes pis diàfanes sense interrupcions en les quals els mobles són els que distribueixen l’espai relacionat visualment amb la plaça. Un sol nucli situat dins del teixit existent dona accés a cada una de les plantes on es distribueix el programa. L’estructura formada de pilars i jàsseres coincideix amb les antigues traces dels murs existents. La façana lleugera i canviant és paral·lela a la de l’ajuntament on domina la horitzontalitat i es desenvolupa al llarg de tota la longitud en un mateix pla. Te proporcions similars i s’estableix una relació visual entre la mediateca i l’ajuntament.

 

Per donar accés als habitatges s’aprofita la distorsió de l’alineació del carreró. L’accés es produeix per un pati mes gran que proporciona i augmenta la qualitat climàtica dels habitatges. Un nucli situat en aquest pati dona accés a 16 habitatges per a joves en regim de lloguer o de compra, dels quals 14 habitatges son de 1 dormitori i 2 habitatges de 2 dormitoris. Amb la concentració d’un sol nucli a l’interior del pati es passa d’unitats petites en planta d’habitatges desenvolupats en alçada, a petits habitatges d’una sola planta. D’aquesta manera la minimització del nombre d’accessos ens permet alliberar la planta baixa i la façana de nuclis d’escales per a un major ús comercial i per una òptima ventilació i il·luminació dels habitatges. El comerç situat a les plantes baixes al llarg de les façanes del carrer de palau, el carreró i la plaça gran, és l’únic responsable possible de generar la desitjada activitat i vida en el centre de Mataró.

detall: Concurs
autor: Lluís Jubert
col·laboradors: Alberto González, Carmen Fernández, Jordi Calbetó, Paula Fernández
emplaçament: Plaça de l’Ajuntament. Mataró
promotor: PUMSA Promocions Urbanístiques de Mataró S.A.

 

any projecte: 2006
sup construïda: 3.414,40 m²