El local es situa a la Plaça de Catalunya de Barcelona, a les plantes inferiors d’un edifici catalogat a la confluència de l’Avinguda del Portal de l’Àngel i el C/ Fontanella. La reforma interior ocupa la planta baixa, primera i segona. L’encàrrec té la particularitat de tenir dos clients: Telefónica i Barcelona World Mobile Congress, amb dos programes diferenciats. La planta baixa es destina a l’exposició i botiga de telefònica, i la planta primera a museu de la telefonia i celebració d’esdeveniments, del BWMC. La planta segona compren la sala d’actes i de reunions, a més d’acollir serveis per a personal.

Partint d’una planta inicial irregular, s’estima oportú simplificar la seva geometria acumulant serveis tècnics al fons del local, establint una línia paral·lela al xamfrà que afavoreix la comprensió espaial del recinte. Paral·lelament es busca donar unitat i continuïtat a l’espai de les plantes baixa i primera, buscant sinèrgies entre els dos programes. La pujada a la planta primera es produeix mitjançant una escala oberta situada estratègicament de manera perpendicular i a prop de l’entrada per garantir un accés el més directe possible des del carrer tant a la planta baixa com a la primera.

És objecte d’especial interès proposar un espai adaptable que permeti l’evolució i canvi de continguts així com la disposició dels diferents elements expositius. S’estableix una trama, definida pel especejament del paviment i el cel-ras, que ordena la distribució del mobiliari i les peces expositives, que apareixen i s’alineen en funció de les necessitats.

Els materials emprats pretenen crear una atmosfera singular, que proporcioni claredat i contundència a l’espai. S’estableix una pell de vidre laminat retroil·luminada en parets i cel-ras, les juntes del qual estableixen un joc amb les del paviment tècnic de marbre blanc, buscant inundar tot l’espai amb una malla que estableix la disposició de les peces expositives i d’altres elements tècnics.

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra
autors: Lluís Jubert i Exit Design
col·laboradors: Alberto González, Eduard Bosch, Oscar Company i Joel Padrosa
emplaçament: Plaça de Catalunya. Barcelona
promotor: Telefónica, Barcelona Mobile World Congres
constructor: SanjoseE Constructora

 

fotografia: Antonio Navarro Wijkmark

 

any projecte: 2012
any construcció: 2013
sup. construïda: 2.577m2
pressupost: 2.963.611,24 € (PEC sense iva)

mobile world centre i botiga telefónica - barcelona 2013

El local es situa a la Plaça de Catalunya de Barcelona, a les plantes inferiors d’un edifici catalogat a la confluència de l’Avinguda del Portal de l’Àngel i el C/ Fontanella. La reforma interior ocupa la planta baixa, primera i segona. L’encàrrec té la particularitat de tenir dos clients: Telefónica i Barcelona World Mobile Congress, amb dos programes diferenciats. La planta baixa es destina a l’exposició i botiga de telefònica, i la planta primera a museu de la telefonia i celebració d’esdeveniments, del BWMC. La planta segona compren la sala d’actes i de reunions, a més d’acollir serveis per a personal.

Partint d’una planta inicial irregular, s’estima oportú simplificar la seva geometria acumulant serveis tècnics al fons del local, establint una línia paral·lela al xamfrà que afavoreix la comprensió espaial del recinte. Paral·lelament es busca donar unitat i continuïtat a l’espai de les plantes baixa i primera, buscant sinèrgies entre els dos programes. La pujada a la planta primera es produeix mitjançant una escala oberta situada estratègicament de manera perpendicular i a prop de l’entrada per garantir un accés el més directe possible des del carrer tant a la planta baixa com a la primera.

És objecte d’especial interès proposar un espai adaptable que permeti l’evolució i canvi de continguts així com la disposició dels diferents elements expositius. S’estableix una trama, definida pel especejament del paviment i el cel-ras, que ordena la distribució del mobiliari i les peces expositives, que apareixen i s’alineen en funció de les necessitats.

Els materials emprats pretenen crear una atmosfera singular, que proporcioni claredat i contundència a l’espai. S’estableix una pell de vidre laminat retroil·luminada en parets i cel-ras, les juntes del qual estableixen un joc amb les del paviment tècnic de marbre blanc, buscant inundar tot l’espai amb una malla que estableix la disposició de les peces expositives i d’altres elements tècnics.

mobile world centre i botiga telefónica

El local es situa a la Plaça de Catalunya de Barcelona, a les plantes inferiors d’un edifici catalogat a la confluència de l’Avinguda del Portal de l’Àngel i el C/ Fontanella. La reforma interior ocupa la planta baixa, primera i segona. L’encàrrec té la particularitat de tenir dos clients: Telefónica i Barcelona World Mobile Congress, amb dos programes diferenciats. La planta baixa es destina a l’exposició i botiga de telefònica, i la planta primera a museu de la telefonia i celebració d’esdeveniments, del BWMC. La planta segona compren la sala d’actes i de reunions, a més d’acollir serveis per a personal.

Partint d’una planta inicial irregular, s’estima oportú simplificar la seva geometria acumulant serveis tècnics al fons del local, establint una línia paral·lela al xamfrà que afavoreix la comprensió espaial del recinte. Paral·lelament es busca donar unitat i continuïtat a l’espai de les plantes baixa i primera, buscant sinèrgies entre els dos programes. La pujada a la planta primera es produeix mitjançant una escala oberta situada estratègicament de manera perpendicular i a prop de l’entrada per garantir un accés el més directe possible des del carrer tant a la planta baixa com a la primera.

És objecte d’especial interès proposar un espai adaptable que permeti l’evolució i canvi de continguts així com la disposició dels diferents elements expositius. S’estableix una trama, definida pel especejament del paviment i el cel-ras, que ordena la distribució del mobiliari i les peces expositives, que apareixen i s’alineen en funció de les necessitats.

Els materials emprats pretenen crear una atmosfera singular, que proporcioni claredat i contundència a l’espai. S’estableix una pell de vidre laminat retroil·luminada en parets i cel-ras, les juntes del qual estableixen un joc amb les del paviment tècnic de marbre blanc, buscant inundar tot l’espai amb una malla que estableix la disposició de les peces expositives i d’altres elements tècnics.

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra
autors: Lluís Jubert i Exit Design
col·laboradors: Alberto González, Eduard Bosch, Oscar Company i Joel Padrosa
emplaçament: Plaça de Catalunya. Barcelona
promotor: Telefónica, Barcelona Mobile World Congres
constructor: SanjoseE Constructora

 

fotografia: Antonio Navarro Wijkmark

 

any projecte: 2012
any construcció: 2013
sup. construïda: 2.577m2
pressupost: 2.963.611,24 € (PEC sense iva)