El nou edifici, producte d’una ampliació, té una superfície coberta de 1.100m2 i un espai lliure de 300m2 corresponents al 10% del total de la parcel·la obligat per la normativa urbanística. La utilització de maquinària pesada y de grans dimensions per la producció de xapa perforada obliga a una planta d’àmplies llums entre suports.

 

L’estructura és prefabricada d’acer i està formada per dos crugies de cinc pòrtics salvant una llum de 15m i per una coberta estandarditzada de lluernaris. El tancament exterior és de xapa ondulada d’acer prelacat i l’interior és de xapa ondulada perforada d’acer galvanitzat per absorbir l’elevat soroll produït en l’interior de la nau.

 

La col·locació de la xapa ondulada en horitzontal, la formació de dos grans obertures longitudinals, l’execució de las portes d´ accés en el mateix plànol que el tancament exterior, la continuïtat entre la façana construïda de la nau i el tancament del pati de diferent altura, junt amb l’aleró i el voladís de les dues façanes, unifiquen la imatge exterior de tot l’edifici accentuant la seva horitzontalitat. Les franges horitzontals translúcides en les dues façanes permeten la captació de llum natural en l’interior de la nau durant el dia i l’atracció visual des de l’exterior amb llum artificial durant la nit.

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra
autors: Lluis Jubert i Eugènia Santacana
emplaçament: C/ Progrés nº 399-415. Badalona. Barcelona.
client: Chapa perforada S.A.
constructor: Vopi 4. S.A.

 

estructura: Añuri S.A
medicions i pressupost: Lluís Roig
fotografia: Eugeni Pons i Lluís Jubert

 

any projecte: 1996
any construcció: 1997
nº de visat: 96007267
data c.f.o.: 20 de novembre 1997
sup construïda: 1.113 m²
pressupost: 190.991,27€ (PEC sense IVA)

nau industrial xapa perforada - badalona 1997

El nou edifici, producte d’una ampliació, té una superfície coberta de 1.100m2 i un espai lliure de 300m2 corresponents al 10% del total de la parcel·la obligat per la normativa urbanística. La utilització de maquinària pesada y de grans dimensions per la producció de xapa perforada obliga a una planta d’àmplies llums entre suports.

 

L’estructura és prefabricada d’acer i està formada per dos crugies de cinc pòrtics salvant una llum de 15m i per una coberta estandarditzada de lluernaris. El tancament exterior és de xapa ondulada d’acer prelacat i l’interior és de xapa ondulada perforada d’acer galvanitzat per absorbir l’elevat soroll produït en l’interior de la nau.

 

La col·locació de la xapa ondulada en horitzontal, la formació de dos grans obertures longitudinals, l’execució de las portes d´ accés en el mateix plànol que el tancament exterior, la continuïtat entre la façana construïda de la nau i el tancament del pati de diferent altura, junt amb l’aleró i el voladís de les dues façanes, unifiquen la imatge exterior de tot l’edifici accentuant la seva horitzontalitat. Les franges horitzontals translúcides en les dues façanes permeten la captació de llum natural en l’interior de la nau durant el dia i l’atracció visual des de l’exterior amb llum artificial durant la nit.

nau industrial xapa perforada

El nou edifici, producte d’una ampliació, té una superfície coberta de 1.100m2 i un espai lliure de 300m2 corresponents al 10% del total de la parcel·la obligat per la normativa urbanística. La utilització de maquinària pesada y de grans dimensions per la producció de xapa perforada obliga a una planta d’àmplies llums entre suports.

 

L’estructura és prefabricada d’acer i està formada per dos crugies de cinc pòrtics salvant una llum de 15m i per una coberta estandarditzada de lluernaris. El tancament exterior és de xapa ondulada d’acer prelacat i l’interior és de xapa ondulada perforada d’acer galvanitzat per absorbir l’elevat soroll produït en l’interior de la nau.

 

La col·locació de la xapa ondulada en horitzontal, la formació de dos grans obertures longitudinals, l’execució de las portes d´ accés en el mateix plànol que el tancament exterior, la continuïtat entre la façana construïda de la nau i el tancament del pati de diferent altura, junt amb l’aleró i el voladís de les dues façanes, unifiquen la imatge exterior de tot l’edifici accentuant la seva horitzontalitat. Les franges horitzontals translúcides en les dues façanes permeten la captació de llum natural en l’interior de la nau durant el dia i l’atracció visual des de l’exterior amb llum artificial durant la nit.

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra
autors: Lluis Jubert i Eugènia Santacana
emplaçament: C/ Progrés nº 399-415. Badalona. Barcelona.
client: Chapa perforada S.A.
constructor: Vopi 4. S.A.

 

estructura: Añuri S.A
medicions i pressupost: Lluís Roig
fotografia: Eugeni Pons i Lluís Jubert

 

any projecte: 1996
any construcció: 1997
nº de visat: 96007267
data c.f.o.: 20 de novembre 1997
sup construïda: 1.113 m²
pressupost: 190.991,27€ (PEC sense IVA)