Un considerable desnivell entre la cota d’accés i el Parque de las Llamas, coincidint amb les vistes cap al mateix, i una definida geometria de la disposició dels edificis existents, són les premisses determinants per organitzar el programa en dos nivells diferenciats.

 

El primer, i existent, se situa a la cota actual d’accés i ofereix un balcó mirador al nou parc, albergant al seu interior el programa objecte del concurs i generant així el segon nivell d’actuació, situat a una cota inferior i en contacte amb el nou programa a on es desenvolupen les activitats esportives i d’oci més vinculades al nou parc.

 

La proposta organitza el programa respectant la disposició actual del programa existent, a on es distingeixen tres usos generals diferents interrelacionats entre sí: un pavelló central i paranimf a on es desenvolupa la docència, quatre pavellons de residència universitària “Torres Quevedo” i un pavelló de serveis comuns, tot ell envoltat d’amplis espais lliures destinats a zones verdes i àrees esportives. Hem optat per mantenir aquesta jerarquia i així aconseguir la màxima integració, a nivell funcional, entre les noves construccions i l’edificació existent. El nou programa per a l’ampliació i ordenació del campus manté els tres usos diferenciats, ubicant la nova àrea d’allotjament per a postgraduats a la zona central junt amb els quatre pavellons residencials, la nova àrea per activitats acadèmiques i educativa junt amb l’actual pavelló central i paranimf, i la nova àrea esportiva composta de piscina i pistes esportives cobertes i descobertes junt amb l’actual àrea d’esports i serveis comuns.

 

L’aparcament soterrat i els corresponents accessos d’entrada i sortida de vehicles s’ubiquen a l’actual accés principal del campus universitari, minimitzant així la circulació rodada per l’interior i possibilitant un únic control d’entrada, tant per als vehicles interns com per als externs.

 

La nova ordenació s’apropia de la parcel·la i optimitza els recursos mediambientals que aquesta ofereix, col·laborant a un desenvolupament més sostenible de les pròpies construccions i oferint un mínim posterior manteniment. Els edificis fugen de l’orientació que ofereix la façana nord al Parque de la Vaguada de las Llamas, col·locant-se de manera perpendicular i buscant l’òptima orientació est-oest, amb això s’aconsegueix una captació solar de manera directa i a demés, afavoreix la possibilitat d’una ventilació creuada. La coberta vegetal que cobrirà els nous edificis proporciona un major confort climàtic gràcies a la inèrcia tèrmica acumulada, així com un possible aprofitament de l’aigua de pluja.

detall: Concurs
autor: Lluis Jubert
col·laboradors: Alberto González, Carmen Fernández i Jordi Calbetó
emplaçament: Avenida de los Castros, Santander
promotor: UIMP – Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander

 

any projecte: 2009
sup construïda: 31.538,25 m²

ordenació del campus universitari de la uimp - santander 2009

Un considerable desnivell entre la cota d’accés i el Parque de las Llamas, coincidint amb les vistes cap al mateix, i una definida geometria de la disposició dels edificis existents, són les premisses determinants per organitzar el programa en dos nivells diferenciats.

 

El primer, i existent, se situa a la cota actual d’accés i ofereix un balcó mirador al nou parc, albergant al seu interior el programa objecte del concurs i generant així el segon nivell d’actuació, situat a una cota inferior i en contacte amb el nou programa a on es desenvolupen les activitats esportives i d’oci més vinculades al nou parc.

 

La proposta organitza el programa respectant la disposició actual del programa existent, a on es distingeixen tres usos generals diferents interrelacionats entre sí: un pavelló central i paranimf a on es desenvolupa la docència, quatre pavellons de residència universitària “Torres Quevedo” i un pavelló de serveis comuns, tot ell envoltat d’amplis espais lliures destinats a zones verdes i àrees esportives. Hem optat per mantenir aquesta jerarquia i així aconseguir la màxima integració, a nivell funcional, entre les noves construccions i l’edificació existent. El nou programa per a l’ampliació i ordenació del campus manté els tres usos diferenciats, ubicant la nova àrea d’allotjament per a postgraduats a la zona central junt amb els quatre pavellons residencials, la nova àrea per activitats acadèmiques i educativa junt amb l’actual pavelló central i paranimf, i la nova àrea esportiva composta de piscina i pistes esportives cobertes i descobertes junt amb l’actual àrea d’esports i serveis comuns.

 

L’aparcament soterrat i els corresponents accessos d’entrada i sortida de vehicles s’ubiquen a l’actual accés principal del campus universitari, minimitzant així la circulació rodada per l’interior i possibilitant un únic control d’entrada, tant per als vehicles interns com per als externs.

 

La nova ordenació s’apropia de la parcel·la i optimitza els recursos mediambientals que aquesta ofereix, col·laborant a un desenvolupament més sostenible de les pròpies construccions i oferint un mínim posterior manteniment. Els edificis fugen de l’orientació que ofereix la façana nord al Parque de la Vaguada de las Llamas, col·locant-se de manera perpendicular i buscant l’òptima orientació est-oest, amb això s’aconsegueix una captació solar de manera directa i a demés, afavoreix la possibilitat d’una ventilació creuada. La coberta vegetal que cobrirà els nous edificis proporciona un major confort climàtic gràcies a la inèrcia tèrmica acumulada, així com un possible aprofitament de l’aigua de pluja.

ordenació del campus universitari de la uimp

Un considerable desnivell entre la cota d’accés i el Parque de las Llamas, coincidint amb les vistes cap al mateix, i una definida geometria de la disposició dels edificis existents, són les premisses determinants per organitzar el programa en dos nivells diferenciats.

 

El primer, i existent, se situa a la cota actual d’accés i ofereix un balcó mirador al nou parc, albergant al seu interior el programa objecte del concurs i generant així el segon nivell d’actuació, situat a una cota inferior i en contacte amb el nou programa a on es desenvolupen les activitats esportives i d’oci més vinculades al nou parc.

 

La proposta organitza el programa respectant la disposició actual del programa existent, a on es distingeixen tres usos generals diferents interrelacionats entre sí: un pavelló central i paranimf a on es desenvolupa la docència, quatre pavellons de residència universitària “Torres Quevedo” i un pavelló de serveis comuns, tot ell envoltat d’amplis espais lliures destinats a zones verdes i àrees esportives. Hem optat per mantenir aquesta jerarquia i així aconseguir la màxima integració, a nivell funcional, entre les noves construccions i l’edificació existent. El nou programa per a l’ampliació i ordenació del campus manté els tres usos diferenciats, ubicant la nova àrea d’allotjament per a postgraduats a la zona central junt amb els quatre pavellons residencials, la nova àrea per activitats acadèmiques i educativa junt amb l’actual pavelló central i paranimf, i la nova àrea esportiva composta de piscina i pistes esportives cobertes i descobertes junt amb l’actual àrea d’esports i serveis comuns.

 

L’aparcament soterrat i els corresponents accessos d’entrada i sortida de vehicles s’ubiquen a l’actual accés principal del campus universitari, minimitzant així la circulació rodada per l’interior i possibilitant un únic control d’entrada, tant per als vehicles interns com per als externs.

 

La nova ordenació s’apropia de la parcel·la i optimitza els recursos mediambientals que aquesta ofereix, col·laborant a un desenvolupament més sostenible de les pròpies construccions i oferint un mínim posterior manteniment. Els edificis fugen de l’orientació que ofereix la façana nord al Parque de la Vaguada de las Llamas, col·locant-se de manera perpendicular i buscant l’òptima orientació est-oest, amb això s’aconsegueix una captació solar de manera directa i a demés, afavoreix la possibilitat d’una ventilació creuada. La coberta vegetal que cobrirà els nous edificis proporciona un major confort climàtic gràcies a la inèrcia tèrmica acumulada, així com un possible aprofitament de l’aigua de pluja.

detall: Concurs
autor: Lluis Jubert
col·laboradors: Alberto González, Carmen Fernández i Jordi Calbetó
emplaçament: Avenida de los Castros, Santander
promotor: UIMP – Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander

 

any projecte: 2009
sup construïda: 31.538,25 m²