detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra
autor: Lluis Jubert
col·laboradors: Jordi Calbetó, Bet Gimeno (Enginyeria Tècnica Agrícola)
emplaçament: Sector Can Sant Joan, Rubí. Vallès Occidental
promotor: INCASOL
constructor: SEPISA

 

fotografia: Pedro Antonio Pérez

 

any projecte: 2007
any construcció: 2009
superfície: 60.742,06 m² (6,07 Ha)
pressupost: 2.191.667,85 €

parc can sant joan - rubí 2007
parc can sant joan

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra
autor: Lluis Jubert
col·laboradors: Jordi Calbetó, Bet Gimeno (Enginyeria Tècnica Agrícola)
emplaçament: Sector Can Sant Joan, Rubí. Vallès Occidental
promotor: INCASOL
constructor: SEPISA

 

fotografia: Pedro Antonio Pérez

 

any projecte: 2007
any construcció: 2009
superfície: 60.742,06 m² (6,07 Ha)
pressupost: 2.191.667,85 €