El projecte neix de la necessitat de recuperar el lloc com espai públic, donant una resposta que respecti i valoritzi la identitat històrica de la Plaza de la Constitución. Es vol transformar i reconèixer la plaça com a espai públic rellevant que forma part del patrimoni històric i cultural del municipi de el Carpio.

 

La proposta reconeix i ressalta la col·locació dissonant de l’església respecte al teixit urbà del front edificat de la plaça. Un paviment format per peces modulars dóna continuïtat en la direcció predominant de la plaça i posa en relleu la figura arquitectònica de l’església com accident i element articulador dels diferents espais de la plaça.

 

Es busca relacionar els diferents equipaments que es troben als voltants de la Plaza de la Constitución, la Torre de Garci Méndez, el Teatro Municipal y la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Aquest paviment es conforma amb el mateix material i el mateix mòdul, però de menor mida que el general.

 

Així, es forma un conjunt unitari entre els diferents edificis singulars i la plaça, els diferent paviments es superposen oferint una superfície contínua i complexa que integra els diferents espais i usos de la plaça.

 

Tal i com demana l’Ajuntament, el projecte integra l’actual flux de tràfic rodat a dins de la plaça i els carrers adjacents, així com dota a la plaça d’un aparcament soterrat.

 

L’aparcament té l’entrada i la sortida segregades, fet que evita la congestió i afavoreix la fluïdesa als carrers d’accés a l’aparcament. Els moviments d’entrada / sortida no interfereixen a l’àmbit de la plaça.

 

La ubicació de l’aparcament permet conservar i reforçar la major part de l’arbrat existent. Posar arbres a sobre de l’aparcament crearia problemes a curt termini. D’aquesta manera s’allibera un espai central a la Plaza de la Constitución.

detall: Concurs
autor: Lluís Jubert
col·laboradors: Alberto González, Carmen Fernández i Jordi Calbetó
emplaçament: Plaza de la Constitución, El Carpio. Córdoba
promotor: Ayuntamiento de El Carpio

 

any projecte: 2009
superfície: 5.380 m2

plaça de la constitución a el carpio - córdoba 2008

El projecte neix de la necessitat de recuperar el lloc com espai públic, donant una resposta que respecti i valoritzi la identitat històrica de la Plaza de la Constitución. Es vol transformar i reconèixer la plaça com a espai públic rellevant que forma part del patrimoni històric i cultural del municipi de el Carpio.

 

La proposta reconeix i ressalta la col·locació dissonant de l’església respecte al teixit urbà del front edificat de la plaça. Un paviment format per peces modulars dóna continuïtat en la direcció predominant de la plaça i posa en relleu la figura arquitectònica de l’església com accident i element articulador dels diferents espais de la plaça.

 

Es busca relacionar els diferents equipaments que es troben als voltants de la Plaza de la Constitución, la Torre de Garci Méndez, el Teatro Municipal y la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Aquest paviment es conforma amb el mateix material i el mateix mòdul, però de menor mida que el general.

 

Així, es forma un conjunt unitari entre els diferents edificis singulars i la plaça, els diferent paviments es superposen oferint una superfície contínua i complexa que integra els diferents espais i usos de la plaça.

 

Tal i com demana l’Ajuntament, el projecte integra l’actual flux de tràfic rodat a dins de la plaça i els carrers adjacents, així com dota a la plaça d’un aparcament soterrat.

 

L’aparcament té l’entrada i la sortida segregades, fet que evita la congestió i afavoreix la fluïdesa als carrers d’accés a l’aparcament. Els moviments d’entrada / sortida no interfereixen a l’àmbit de la plaça.

 

La ubicació de l’aparcament permet conservar i reforçar la major part de l’arbrat existent. Posar arbres a sobre de l’aparcament crearia problemes a curt termini. D’aquesta manera s’allibera un espai central a la Plaza de la Constitución.

plaça de la constitución a el carpio

El projecte neix de la necessitat de recuperar el lloc com espai públic, donant una resposta que respecti i valoritzi la identitat històrica de la Plaza de la Constitución. Es vol transformar i reconèixer la plaça com a espai públic rellevant que forma part del patrimoni històric i cultural del municipi de el Carpio.

 

La proposta reconeix i ressalta la col·locació dissonant de l’església respecte al teixit urbà del front edificat de la plaça. Un paviment format per peces modulars dóna continuïtat en la direcció predominant de la plaça i posa en relleu la figura arquitectònica de l’església com accident i element articulador dels diferents espais de la plaça.

 

Es busca relacionar els diferents equipaments que es troben als voltants de la Plaza de la Constitución, la Torre de Garci Méndez, el Teatro Municipal y la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Aquest paviment es conforma amb el mateix material i el mateix mòdul, però de menor mida que el general.

 

Així, es forma un conjunt unitari entre els diferents edificis singulars i la plaça, els diferent paviments es superposen oferint una superfície contínua i complexa que integra els diferents espais i usos de la plaça.

 

Tal i com demana l’Ajuntament, el projecte integra l’actual flux de tràfic rodat a dins de la plaça i els carrers adjacents, així com dota a la plaça d’un aparcament soterrat.

 

L’aparcament té l’entrada i la sortida segregades, fet que evita la congestió i afavoreix la fluïdesa als carrers d’accés a l’aparcament. Els moviments d’entrada / sortida no interfereixen a l’àmbit de la plaça.

 

La ubicació de l’aparcament permet conservar i reforçar la major part de l’arbrat existent. Posar arbres a sobre de l’aparcament crearia problemes a curt termini. D’aquesta manera s’allibera un espai central a la Plaza de la Constitución.

detall: Concurs
autor: Lluís Jubert
col·laboradors: Alberto González, Carmen Fernández i Jordi Calbetó
emplaçament: Plaza de la Constitución, El Carpio. Córdoba
promotor: Ayuntamiento de El Carpio

 

any projecte: 2009
superfície: 5.380 m2