detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra
autor: Lluís Jubert

interiorista: Núria Grau
col·laboradors: Alberto Gonzalez, Anaïs Landeira, Lola Goyanes i Marta Meléndez
emplaçament: Av. Sant Quirze, 25. Castellcir
client: Núria Grau i Jaume Ribas
constructor: Excavacions Padrisa S.L. i Farhaus

tipus d’habitatge: habitatge unifamiliar aïllat

 

medicions i pressupost: Xavier Cots
certificació energètica – passivhouse: Espai Energy. Patricia Ripoll

topografia: Pardo-Teixidó Estudi Tipogràfic SLP. Jaume Teixidó
geotècnia: LOSOM Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions especials S.L.

arquitectura tècnica d.o.: Xavier Cots

 

any projecte: 2020

any construcció: en construcció
nº de visat: 2021800109

sup construïda: 171,80 m²

cabana GR4 passivhaus a castellcir - barcelona 2021 (en construcció)
cabana GR4 passivhaus a castellcir

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra
autor: Lluís Jubert

interiorista: Núria Grau
col·laboradors: Alberto Gonzalez, Anaïs Landeira, Lola Goyanes i Marta Meléndez
emplaçament: Av. Sant Quirze, 25. Castellcir
client: Núria Grau i Jaume Ribas
constructor: Excavacions Padrisa S.L. i Farhaus

tipus d’habitatge: habitatge unifamiliar aïllat

 

medicions i pressupost: Xavier Cots
certificació energètica – passivhouse: Espai Energy. Patricia Ripoll

topografia: Pardo-Teixidó Estudi Tipogràfic SLP. Jaume Teixidó
geotècnia: LOSOM Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions especials S.L.

arquitectura tècnica d.o.: Xavier Cots

 

any projecte: 2020

any construcció: en construcció
nº de visat: 2021800109

sup construïda: 171,80 m²