El nou Centre d’Atenció Primària se situa dins la parcel·la  de manera que aprofita la posició de l’arbrat existent per obrir diferents patis i s’ordena tot el programa al voltant d’ells. Es proposa una estructura de la planta en forma de pinta que aporta una distribució clara i ordenada. Al voltant de cada un dels tres patis s’ordenen les sales d’espera i les consultes, col·locades en bateria. La posició d’aquestes obertures permet les visuals de les mateixes cap a les futures zones enjardinades que envoltaran l’edifici. Pel que fa a la façana est, que contempla un gran esbiaixament, alberga l’àrea no programada i els sanitaris i assumeix la no ortogonalitat de la parcel·la.

 

L’accés es produeix a partir del carrer Horta, a través d’un pati seguint l’alineació de l’arbrat que va des de l’exterior de la parcel·la  fins a l’interior de l’edifici. Les àrees d’entrada, administrativa, d’activitats comunitàries, d’aparcament i els magatzems es troben en aquesta façana de manera que miren i donen servei al municipi d’una forma directa.

 

La coberta vegetal proposada es fa ressò de l’illa verda on està situat l’edifici, oferint un conjunt integrat amb el seu entorn des de les visuals dels veïns, que es troben a cotes superiors.

detall: Concurs 1r premi

autor: Lluís Jubert-Taller d’Arquitectura SLP

col·laboradors: Alberto González, Marta Meléndez i Teresa Romà

emplaçament: Carrer Horta. Almenar

promotor: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

 

estructures: Avac Arquitectes Consultors. Juan Pablo Rodrigez i Ignacio Vallet

instal·lacions: Font i Armengol. FIA

geotècnia: LOSOM Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions especials S.L.

 

any projecte: 2021

sup construïda: 1268,93 m²

cap - almenar 2022 (en construcció)

El nou Centre d’Atenció Primària se situa dins la parcel·la  de manera que aprofita la posició de l’arbrat existent per obrir diferents patis i s’ordena tot el programa al voltant d’ells. Es proposa una estructura de la planta en forma de pinta que aporta una distribució clara i ordenada. Al voltant de cada un dels tres patis s’ordenen les sales d’espera i les consultes, col·locades en bateria. La posició d’aquestes obertures permet les visuals de les mateixes cap a les futures zones enjardinades que envoltaran l’edifici. Pel que fa a la façana est, que contempla un gran esbiaixament, alberga l’àrea no programada i els sanitaris i assumeix la no ortogonalitat de la parcel·la.

 

L’accés es produeix a partir del carrer Horta, a través d’un pati seguint l’alineació de l’arbrat que va des de l’exterior de la parcel·la  fins a l’interior de l’edifici. Les àrees d’entrada, administrativa, d’activitats comunitàries, d’aparcament i els magatzems es troben en aquesta façana de manera que miren i donen servei al municipi d’una forma directa.

 

La coberta vegetal proposada es fa ressò de l’illa verda on està situat l’edifici, oferint un conjunt integrat amb el seu entorn des de les visuals dels veïns, que es troben a cotes superiors.

cap a almenar

El nou Centre d’Atenció Primària se situa dins la parcel·la  de manera que aprofita la posició de l’arbrat existent per obrir diferents patis i s’ordena tot el programa al voltant d’ells. Es proposa una estructura de la planta en forma de pinta que aporta una distribució clara i ordenada. Al voltant de cada un dels tres patis s’ordenen les sales d’espera i les consultes, col·locades en bateria. La posició d’aquestes obertures permet les visuals de les mateixes cap a les futures zones enjardinades que envoltaran l’edifici. Pel que fa a la façana est, que contempla un gran esbiaixament, alberga l’àrea no programada i els sanitaris i assumeix la no ortogonalitat de la parcel·la.

 

L’accés es produeix a partir del carrer Horta, a través d’un pati seguint l’alineació de l’arbrat que va des de l’exterior de la parcel·la  fins a l’interior de l’edifici. Les àrees d’entrada, administrativa, d’activitats comunitàries, d’aparcament i els magatzems es troben en aquesta façana de manera que miren i donen servei al municipi d’una forma directa.

 

La coberta vegetal proposada es fa ressò de l’illa verda on està situat l’edifici, oferint un conjunt integrat amb el seu entorn des de les visuals dels veïns, que es troben a cotes superiors.

detall: Concurs 1r premi

autor: Lluís Jubert-Taller d’Arquitectura SLP

col·laboradors: Alberto González, Marta Meléndez i Teresa Romà

emplaçament: Carrer Horta. Almenar

promotor: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

 

estructures: Avac Arquitectes Consultors. Juan Pablo Rodrigez i Ignacio Vallet

instal·lacions: Font i Armengol. FIA

geotècnia: LOSOM Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions especials S.L.

 

any projecte: 2021

sup construïda: 1268,93 m²