El projecte es composa d’un habitatge unifamiliar aïllat format per planta baixa a cota +88.28 i una planta pis a cota +90.88. Donada la pendent de la parcel·la (45-50%), la intenció del projecte és la d’evitar la realització de grans moviments de terres per tal d’assentar l’habitatge. És per aquest motiu que l’edificació en una sola peça es col·loca sobre la pendent del terreny de manera paral·lela a les corbes de nivell. La planta primera conté quasi tot el programa de l’habitatge, deixant per la planta baixa tan sols el safareig i la sala d’instal·lacions.

 

L’accés es produeix a partir de la cota més elevada de la parcel·la (+98.30), a través d’una plataforma que al mateix temps s’utilitzarà com aparcament al descobert. A partir d’aquí, una escala molt suau i una vagoneta ens portaran, en una primera parada a la cota +90.88, on es desenvolupa tot el programa. L’accés a l’habitatge es troba al pati creat a partir d’una mossegada als dos forjats que composen l’edifici, i que permet que l’escala i la vagoneta segueixin baixant. Una escala a l’interior de l’habitatge comunica la planta primera amb la planta baixa a cota +88.28. La següent parada o replà de l’escala ja ens porta a la fi del seu recorregut, a la cota +82.00, on hi trobarem la piscina.

 

La resta de solar és una zona enjardinada amb la topografia existent del terreny sense modificar.

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra
autor: Lluis Jubert
col·laboradors: Elisabeth Fauria, Jordi Calbetó
emplaçament: C/ Madame Butterfly 6. Barcelona
client: Raimon Francès
contructor: Benal Construccions S.L.

 

estructures: Eduard Bosch i Oriol Bosch
medicions i pressupost: Lluís Roig
arquitectura tècnica d.o.: Lluís Roig

 

any projecte: 2003
any construcció: 2004
nº de visat: 20036355
sup construïda: 250,03 m²
pressupost: 207.754,15 € (PEC sense iva)

El projecte es composa d’un habitatge unifamiliar aïllat format per planta baixa a cota +88.28 i una planta pis a cota +90.88. Donada la pendent de la parcel·la (45-50%), la intenció del projecte és la d’evitar la realització de grans moviments de terres per tal d’assentar l’habitatge. És per aquest motiu que l’edificació en una sola peça es col·loca sobre la pendent del terreny de manera paral·lela a les corbes de nivell. La planta primera conté quasi tot el programa de l’habitatge, deixant per la planta baixa tan sols el safareig i la sala d’instal·lacions.

 

L’accés es produeix a partir de la cota més elevada de la parcel·la (+98.30), a través d’una plataforma que al mateix temps s’utilitzarà com aparcament al descobert. A partir d’aquí, una escala molt suau i una vagoneta ens portaran, en una primera parada a la cota +90.88, on es desenvolupa tot el programa. L’accés a l’habitatge es troba al pati creat a partir d’una mossegada als dos forjats que composen l’edifici, i que permet que l’escala i la vagoneta segueixin baixant. Una escala a l’interior de l’habitatge comunica la planta primera amb la planta baixa a cota +88.28. La següent parada o replà de l’escala ja ens porta a la fi del seu recorregut, a la cota +82.00, on hi trobarem la piscina.

 

La resta de solar és una zona enjardinada amb la topografia existent del terreny sense modificar.

casa francès II

El projecte es composa d’un habitatge unifamiliar aïllat format per planta baixa a cota +88.28 i una planta pis a cota +90.88. Donada la pendent de la parcel·la (45-50%), la intenció del projecte és la d’evitar la realització de grans moviments de terres per tal d’assentar l’habitatge. És per aquest motiu que l’edificació en una sola peça es col·loca sobre la pendent del terreny de manera paral·lela a les corbes de nivell. La planta primera conté quasi tot el programa de l’habitatge, deixant per la planta baixa tan sols el safareig i la sala d’instal·lacions.

 

L’accés es produeix a partir de la cota més elevada de la parcel·la (+98.30), a través d’una plataforma que al mateix temps s’utilitzarà com aparcament al descobert. A partir d’aquí, una escala molt suau i una vagoneta ens portaran, en una primera parada a la cota +90.88, on es desenvolupa tot el programa. L’accés a l’habitatge es troba al pati creat a partir d’una mossegada als dos forjats que composen l’edifici, i que permet que l’escala i la vagoneta segueixin baixant. Una escala a l’interior de l’habitatge comunica la planta primera amb la planta baixa a cota +88.28. La següent parada o replà de l’escala ja ens porta a la fi del seu recorregut, a la cota +82.00, on hi trobarem la piscina.

 

La resta de solar és una zona enjardinada amb la topografia existent del terreny sense modificar.

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra
autor: Lluis Jubert
col·laboradors: Elisabeth Fauria, Jordi Calbetó
emplaçament: C/ Madame Butterfly 6. Barcelona
client: Raimon Francès
contructor: Benal Construccions S.L.

 

estructures: Eduard Bosch i Oriol Bosch
medicions i pressupost: Lluís Roig
arquitectura tècnica d.o.: Lluís Roig

 

any projecte: 2003
any construcció: 2004
nº de visat: 20036355
sup construïda: 250,03 m²
pressupost: 207.754,15 € (PEC sense iva)