El concurs planteja la nova construcció d’un institut d’educació secundària a la mateixa parcel·la que una escola existent. Es proposa un cos lineal, sobri i compacte que tanca i recull l’edifici escolar existent, configurant la quarta façana del conjunt. Aquesta posició li permet aprofitar la idoneïtat est i oest per les aules.

 

Per atendre els requeriments de l’ACA sobre inundabilitat i facilitar la connexió amb l’edifici escolar existent es mantenen les cotes topogràfiques per la planta primera i la segona. La planta baixa resta com a porxo o com a cambra sanitària, de la mateixa manera que al CEIP existent.

 

L’accés principal i el secundari es preveuen per l’avinguda Onze de Setembre, la via vertebradora d’equipaments públics. El projecte busca la proximitat i visibilitat entre l’accés del CEIP i l’accés del nou Institut, entenent que afavoreix i es reforça la claredat dels mateixos.

 

L’edifici optimitza al màxim l’aprofitament de la seva superfície construïda. La seva tipologia de volum compacte en planta baixa i dues plantes, amb passadís central i dependències a banda i banda, redueix a mínims la superfície dels recorreguts. Tanmateix redueix el perímetre lineal de façana, la superfície de porxo i cambres sanitàries degut a l’elevació de l’edifici i la coberta a impermeabilitzar. La seva disposició en planta i la seva ubicació dins la parcel·la preveuen i faciliten ampliacions del centre, col·locant un mateix volum perpendicularment en un dels seus extrems.

detall: Concurs
autor: Lluis Jubert i Ferran Pelegrina i Associats SLP
col·laboradors: Alberto González i Marta Meléndez
emplaçament: Caldes de Malavella. Girona
promotor: Infraestructures.cat

 

any projecte: 2017
sup construïda: 2.001,74 m²

institut a caldes de malavella - girona 2017

El concurs planteja la nova construcció d’un institut d’educació secundària a la mateixa parcel·la que una escola existent. Es proposa un cos lineal, sobri i compacte que tanca i recull l’edifici escolar existent, configurant la quarta façana del conjunt. Aquesta posició li permet aprofitar la idoneïtat est i oest per les aules.

 

Per atendre els requeriments de l’ACA sobre inundabilitat i facilitar la connexió amb l’edifici escolar existent es mantenen les cotes topogràfiques per la planta primera i la segona. La planta baixa resta com a porxo o com a cambra sanitària, de la mateixa manera que al CEIP existent.

 

L’accés principal i el secundari es preveuen per l’avinguda Onze de Setembre, la via vertebradora d’equipaments públics. El projecte busca la proximitat i visibilitat entre l’accés del CEIP i l’accés del nou Institut, entenent que afavoreix i es reforça la claredat dels mateixos.

 

L’edifici optimitza al màxim l’aprofitament de la seva superfície construïda. La seva tipologia de volum compacte en planta baixa i dues plantes, amb passadís central i dependències a banda i banda, redueix a mínims la superfície dels recorreguts. Tanmateix redueix el perímetre lineal de façana, la superfície de porxo i cambres sanitàries degut a l’elevació de l’edifici i la coberta a impermeabilitzar. La seva disposició en planta i la seva ubicació dins la parcel·la preveuen i faciliten ampliacions del centre, col·locant un mateix volum perpendicularment en un dels seus extrems.

institut a caldes de malavella

El concurs planteja la nova construcció d’un institut d’educació secundària a la mateixa parcel·la que una escola existent. Es proposa un cos lineal, sobri i compacte que tanca i recull l’edifici escolar existent, configurant la quarta façana del conjunt. Aquesta posició li permet aprofitar la idoneïtat est i oest per les aules.

 

Per atendre els requeriments de l’ACA sobre inundabilitat i facilitar la connexió amb l’edifici escolar existent es mantenen les cotes topogràfiques per la planta primera i la segona. La planta baixa resta com a porxo o com a cambra sanitària, de la mateixa manera que al CEIP existent.

 

L’accés principal i el secundari es preveuen per l’avinguda Onze de Setembre, la via vertebradora d’equipaments públics. El projecte busca la proximitat i visibilitat entre l’accés del CEIP i l’accés del nou Institut, entenent que afavoreix i es reforça la claredat dels mateixos.

 

L’edifici optimitza al màxim l’aprofitament de la seva superfície construïda. La seva tipologia de volum compacte en planta baixa i dues plantes, amb passadís central i dependències a banda i banda, redueix a mínims la superfície dels recorreguts. Tanmateix redueix el perímetre lineal de façana, la superfície de porxo i cambres sanitàries degut a l’elevació de l’edifici i la coberta a impermeabilitzar. La seva disposició en planta i la seva ubicació dins la parcel·la preveuen i faciliten ampliacions del centre, col·locant un mateix volum perpendicularment en un dels seus extrems.

detall: Concurs
autor: Lluis Jubert i Ferran Pelegrina i Associats SLP
col·laboradors: Alberto González i Marta Meléndez
emplaçament: Caldes de Malavella. Girona
promotor: Infraestructures.cat

 

any projecte: 2017
sup construïda: 2.001,74 m²