El “Corral d’en Capdet” és una antiga zona d’explotació agrícola que consta de tres edificis: un corral, una masia i Can Tomeu, que era l’antiga casa dels masovers. El projecte planteja convertir-los en allotjament rural. Tot i que es realitzen els projectes bàsic i executiu de les tres parts, només Can Tomeu ha arribat a executar-se.

 

Des del camí que arriba al terreny, el primer edifici que trobem és el Corral d’en Capdet, seguit de la masia i per últim Can Tomeu, que es situa a un pla rodejat pel sud, l’est i l’oest d’un petit bosc, al costat d’una antiga era de forma circular. L’edifici està format per un cos principal que es desenvolupa en dos pisos, al qual se li enganxen dos annexes de menor mida D’aquesta construcció es conserven els murs exteriors, i un mur interior de càrrega. Així, es col·loquen dos nous volums maclats entre sí i amb el cos principal, que continua sent el nucli al voltant del qual s’articulen els antics annexos i les noves ampliacions. Aquesta ampliació i la construcció d’una nova bassa estenent-se cap a l’era existent delimiten un espai exterior de lleure.

 

La rehabilitació de tot el conjunt arquitectònic es fa respectant al màxim l’entorn a on està situat. Se segueixen els criteris de sostenibilitat necessaris per preservar el medi rural, potenciant d’aquesta manera un turisme sostenible i autosuficient. S’ha realitzat un projecte per gestionar de manera autosuficient tot el conjunt arquitectònic (mitjançant plaques solars, dipòsits de gasoil i reaprofitament de les aigües grises i les de pluja, fent-les passar per uns processos de fitodepuració natural).

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu (Direcció d’Obra: Andrea Solé)
autor: Lluis Jubert
col·laboradors: Alberto González i Andrea Solé
emplaçament: Corral de Capdet s/n. Sant Pere de Ribes
client: Herman Holtus

 

estructura: Eduard Bosch
medicions i pressupost: Esteve Sitjà
fotografia: Adrià Goula

 

any projecte: 2006
any construcció: 2016
nº de visat: 2006019815
sup construïda: 814,33 m²
pressupost: 804.737,70 € (PEC sense iva)

turisme rural corral d'en capdalet - sant pere de ribes 2016

El “Corral d’en Capdet” és una antiga zona d’explotació agrícola que consta de tres edificis: un corral, una masia i Can Tomeu, que era l’antiga casa dels masovers. El projecte planteja convertir-los en allotjament rural. Tot i que es realitzen els projectes bàsic i executiu de les tres parts, només Can Tomeu ha arribat a executar-se.

 

Des del camí que arriba al terreny, el primer edifici que trobem és el Corral d’en Capdet, seguit de la masia i per últim Can Tomeu, que es situa a un pla rodejat pel sud, l’est i l’oest d’un petit bosc, al costat d’una antiga era de forma circular. L’edifici està format per un cos principal que es desenvolupa en dos pisos, al qual se li enganxen dos annexes de menor mida D’aquesta construcció es conserven els murs exteriors, i un mur interior de càrrega. Així, es col·loquen dos nous volums maclats entre sí i amb el cos principal, que continua sent el nucli al voltant del qual s’articulen els antics annexos i les noves ampliacions. Aquesta ampliació i la construcció d’una nova bassa estenent-se cap a l’era existent delimiten un espai exterior de lleure.

 

La rehabilitació de tot el conjunt arquitectònic es fa respectant al màxim l’entorn a on està situat. Se segueixen els criteris de sostenibilitat necessaris per preservar el medi rural, potenciant d’aquesta manera un turisme sostenible i autosuficient. S’ha realitzat un projecte per gestionar de manera autosuficient tot el conjunt arquitectònic (mitjançant plaques solars, dipòsits de gasoil i reaprofitament de les aigües grises i les de pluja, fent-les passar per uns processos de fitodepuració natural).

turisme rural corral d’en capdet

El “Corral d’en Capdet” és una antiga zona d’explotació agrícola que consta de tres edificis: un corral, una masia i Can Tomeu, que era l’antiga casa dels masovers. El projecte planteja convertir-los en allotjament rural. Tot i que es realitzen els projectes bàsic i executiu de les tres parts, només Can Tomeu ha arribat a executar-se.

 

Des del camí que arriba al terreny, el primer edifici que trobem és el Corral d’en Capdet, seguit de la masia i per últim Can Tomeu, que es situa a un pla rodejat pel sud, l’est i l’oest d’un petit bosc, al costat d’una antiga era de forma circular. L’edifici està format per un cos principal que es desenvolupa en dos pisos, al qual se li enganxen dos annexes de menor mida D’aquesta construcció es conserven els murs exteriors, i un mur interior de càrrega. Així, es col·loquen dos nous volums maclats entre sí i amb el cos principal, que continua sent el nucli al voltant del qual s’articulen els antics annexos i les noves ampliacions. Aquesta ampliació i la construcció d’una nova bassa estenent-se cap a l’era existent delimiten un espai exterior de lleure.

 

La rehabilitació de tot el conjunt arquitectònic es fa respectant al màxim l’entorn a on està situat. Se segueixen els criteris de sostenibilitat necessaris per preservar el medi rural, potenciant d’aquesta manera un turisme sostenible i autosuficient. S’ha realitzat un projecte per gestionar de manera autosuficient tot el conjunt arquitectònic (mitjançant plaques solars, dipòsits de gasoil i reaprofitament de les aigües grises i les de pluja, fent-les passar per uns processos de fitodepuració natural).

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu (Direcció d’Obra: Andrea Solé)
autor: Lluis Jubert
col·laboradors: Alberto González i Andrea Solé
emplaçament: Corral de Capdet s/n. Sant Pere de Ribes
client: Herman Holtus

 

estructura: Eduard Bosch
medicions i pressupost: Esteve Sitjà
fotografia: Adrià Goula

 

any projecte: 2006
any construcció: 2016
nº de visat: 2006019815
sup construïda: 814,33 m²
pressupost: 804.737,70 € (PEC sense iva)