Seguint el camí que arriba al terreny, el primer edifici que trobem és el Corral de Capdet. Aquest edifici amb coberta a dos aigües s’acomoda a la topografia semisoterrant la planta baixa a la seva zona nord. Es desenvolupa en dos plantes, amb alguns petits annexes als testers est i oest i alguna altre petita construcció més nova davant de la façana sud. La rehabilitació i ampliació es fa respectant el volum principal existent, situant-la a la part nord-oest de l’edifici, i mantenint així tot el protagonisme per al volum principal. La nova ampliació té el caràcter d’un annex més, que s’obre cap a les vistes i la llum del sud. Entre l’edifici existent i l’ampliació una bassa d’aigua articula els espais exteriors i l’accés des del camí mitjançant unes escales. La Masia s’establiria com a Allotjament rural en la modalitat de Masoveria.

 

Seguint el camí trobem Can Tomeu. Era l’antiga casa dels masovers. Se situa a un pla rodejada pel sud, l’est i l’oest d’un petit bosc, al costat d’una antiga era de forma circular. Està formada per un cos principal que es desenvolupa en dos pisos, al qual s’hi enganxen dos annexes de menor mida D’aquesta construcció es conserven els murs exteriors, i un mur interior de càrrega. La proposta del projecte és convertir també aquest edifici en un Allotjament rural. Així, es col·loquen dos nous volums maclats entre sí i amb el cos principal, que continua sent el nucli al voltant del qual s’articulen els antics annexos i les noves ampliacions. Aquesta ampliació i la construcció d’una nova bassa estenent-se cap a l’era existent delimiten un espai exterior de lleure.

 

La rehabilitació de tot el conjunt arquitectònic es fa respectant al màxim l’entorn a on està situat. Se segueixen els criteris de sostenibilitat necessaris per preservar el medi rural, potenciant d’aquesta manera un turisme sostenible i autosuficient. S’ha realitzat un projecte per gestionar de manera autosuficient tot el conjunt arquitectònic (mitjançant plaques solars, dipòsits de gasoil i reaprofitament de les aigües grises i les de pluja, fent-les passar per uns processos de fitodepuració natural).

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu (Direcció d’Obra: Andrea Solé)
autor: Lluis Jubert
col·laboradors: Alberto González i Andrea Solé
emplaçament: Corral de Capdet s/n. Sant Pere de Ribes
client: Herman Holtus

 

estructura: Eduard Bosch
medicions i pressupost: Esteve Sitjà
fotografia: Adrià Goula

 

any projecte: 2006
any construcció: 2016
nº de visat: 2006019815
sup construïda: 814,33 m²
pressupost: 804.737,70 € (PEC sense iva)

turisme rural corral d'en capdalet - sant pere de ribes 2006

Seguint el camí que arriba al terreny, el primer edifici que trobem és el Corral de Capdet. Aquest edifici amb coberta a dos aigües s’acomoda a la topografia semisoterrant la planta baixa a la seva zona nord. Es desenvolupa en dos plantes, amb alguns petits annexes als testers est i oest i alguna altre petita construcció més nova davant de la façana sud. La rehabilitació i ampliació es fa respectant el volum principal existent, situant-la a la part nord-oest de l’edifici, i mantenint així tot el protagonisme per al volum principal. La nova ampliació té el caràcter d’un annex més, que s’obre cap a les vistes i la llum del sud. Entre l’edifici existent i l’ampliació una bassa d’aigua articula els espais exteriors i l’accés des del camí mitjançant unes escales. La Masia s’establiria com a Allotjament rural en la modalitat de Masoveria.

 

Seguint el camí trobem Can Tomeu. Era l’antiga casa dels masovers. Se situa a un pla rodejada pel sud, l’est i l’oest d’un petit bosc, al costat d’una antiga era de forma circular. Està formada per un cos principal que es desenvolupa en dos pisos, al qual s’hi enganxen dos annexes de menor mida D’aquesta construcció es conserven els murs exteriors, i un mur interior de càrrega. La proposta del projecte és convertir també aquest edifici en un Allotjament rural. Així, es col·loquen dos nous volums maclats entre sí i amb el cos principal, que continua sent el nucli al voltant del qual s’articulen els antics annexos i les noves ampliacions. Aquesta ampliació i la construcció d’una nova bassa estenent-se cap a l’era existent delimiten un espai exterior de lleure.

 

La rehabilitació de tot el conjunt arquitectònic es fa respectant al màxim l’entorn a on està situat. Se segueixen els criteris de sostenibilitat necessaris per preservar el medi rural, potenciant d’aquesta manera un turisme sostenible i autosuficient. S’ha realitzat un projecte per gestionar de manera autosuficient tot el conjunt arquitectònic (mitjançant plaques solars, dipòsits de gasoil i reaprofitament de les aigües grises i les de pluja, fent-les passar per uns processos de fitodepuració natural).

turisme rural corral d’en capdet

Seguint el camí que arriba al terreny, el primer edifici que trobem és el Corral de Capdet. Aquest edifici amb coberta a dos aigües s’acomoda a la topografia semisoterrant la planta baixa a la seva zona nord. Es desenvolupa en dos plantes, amb alguns petits annexes als testers est i oest i alguna altre petita construcció més nova davant de la façana sud. La rehabilitació i ampliació es fa respectant el volum principal existent, situant-la a la part nord-oest de l’edifici, i mantenint així tot el protagonisme per al volum principal. La nova ampliació té el caràcter d’un annex més, que s’obre cap a les vistes i la llum del sud. Entre l’edifici existent i l’ampliació una bassa d’aigua articula els espais exteriors i l’accés des del camí mitjançant unes escales. La Masia s’establiria com a Allotjament rural en la modalitat de Masoveria.

 

Seguint el camí trobem Can Tomeu. Era l’antiga casa dels masovers. Se situa a un pla rodejada pel sud, l’est i l’oest d’un petit bosc, al costat d’una antiga era de forma circular. Està formada per un cos principal que es desenvolupa en dos pisos, al qual s’hi enganxen dos annexes de menor mida D’aquesta construcció es conserven els murs exteriors, i un mur interior de càrrega. La proposta del projecte és convertir també aquest edifici en un Allotjament rural. Així, es col·loquen dos nous volums maclats entre sí i amb el cos principal, que continua sent el nucli al voltant del qual s’articulen els antics annexos i les noves ampliacions. Aquesta ampliació i la construcció d’una nova bassa estenent-se cap a l’era existent delimiten un espai exterior de lleure.

 

La rehabilitació de tot el conjunt arquitectònic es fa respectant al màxim l’entorn a on està situat. Se segueixen els criteris de sostenibilitat necessaris per preservar el medi rural, potenciant d’aquesta manera un turisme sostenible i autosuficient. S’ha realitzat un projecte per gestionar de manera autosuficient tot el conjunt arquitectònic (mitjançant plaques solars, dipòsits de gasoil i reaprofitament de les aigües grises i les de pluja, fent-les passar per uns processos de fitodepuració natural).

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu (Direcció d’Obra: Andrea Solé)
autor: Lluis Jubert
col·laboradors: Alberto González i Andrea Solé
emplaçament: Corral de Capdet s/n. Sant Pere de Ribes
client: Herman Holtus

 

estructura: Eduard Bosch
medicions i pressupost: Esteve Sitjà
fotografia: Adrià Goula

 

any projecte: 2006
any construcció: 2016
nº de visat: 2006019815
sup construïda: 814,33 m²
pressupost: 804.737,70 € (PEC sense iva)