detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra
autor: Lluís Jubert
col·laboradors: Alberto Gonzalez, Anaïs Landeira, Lola Goyanes i Marta Meléndez
emplaçament: Av. de l’Estatut de Catalunya nº 15-17. Barcelona
promotor: Fem Ciutat SCCL.

tipus d’habitatge: habitatge de protecció oficial amb dret a superfície
nº habitatges: 105 habitatges
nº places d’aparcament: 100 places de cotxe i 51 places de moto

nº trasters: 41 trasters

nº locals comercials: 4 locals comercials

 

estructures: Avac Arquitectes Consultors
instal·lacions: Gabinet d’enginyeria jm2b
medicions i pressupost: Xavier Cots
energia solar: Gabinet d’enginyeria jm2b
telecomunicacions: Gabinet d’enginyeria jm2b
projecte d’activitats: Gabinet d’enginyeria jm2b

certificació energètica: Espai Energy
topografia: Pardo-Teixidó Estudi Tipogràfic SLP
geotècnia: LOSOM Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions especials S.L.

arquitectura tècnica d.o.: Xavier Cots i Roger Wesselo

fotografia: del Rio Bani

 

any projecte: 2020

any construcció: 2023

nº de visat.:  2021004988

data c.f.o.:  31/07/2023

sup construïda: 17.552,20 m²

pressupost:  12.105.437,00 € (PEC sense iva)

105 habitatges hpo a la clota - barcelona 2021 - (en construcció)
105 habitatges hpo a la clota

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra
autor: Lluís Jubert
col·laboradors: Alberto Gonzalez, Anaïs Landeira, Lola Goyanes i Marta Meléndez
emplaçament: Av. de l’Estatut de Catalunya nº 15-17. Barcelona
promotor: Fem Ciutat SCCL.

tipus d’habitatge: habitatge de protecció oficial amb dret a superfície
nº habitatges: 105 habitatges
nº places d’aparcament: 100 places de cotxe i 51 places de moto

nº trasters: 41 trasters

nº locals comercials: 4 locals comercials

 

estructures: Avac Arquitectes Consultors
instal·lacions: Gabinet d’enginyeria jm2b
medicions i pressupost: Xavier Cots
energia solar: Gabinet d’enginyeria jm2b
telecomunicacions: Gabinet d’enginyeria jm2b
projecte d’activitats: Gabinet d’enginyeria jm2b

certificació energètica: Espai Energy
topografia: Pardo-Teixidó Estudi Tipogràfic SLP
geotècnia: LOSOM Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions especials S.L.

arquitectura tècnica d.o.: Xavier Cots i Roger Wesselo

fotografia: del Rio Bani

 

any projecte: 2020

any construcció: 2023

nº de visat.:  2021004988

data c.f.o.:  31/07/2023

sup construïda: 17.552,20 m²

pressupost:  12.105.437,00 € (PEC sense iva)