Situat en una de les zones més cèntriques de l’Hospitalet de Llobregat, entre cases adossades, l’edifici pretén organitzar una casa familiar de 5 metres de llum. El solar pertany a una parcel·la ocupada per dos habitatges. S’enderroca una d’ells i la nova construcció de PB+2 s’alinea amb l’habitatge contigu deixant un jardí privat i compartit.

 

La definició de la proposta està fortament lligada a la Normativa Urbanística. L’obligatorietat de l’alçada mínima en planta baixa (3.70m) determina la secció de l’habitatge i el seu funcionament. Els forjats posteriors es desplacen mitja planta i es connecten a través de l’escala central metàl·lica. La condició de mantenir l’actual pati interior dins de la profunditat edificable de 16.70m determina l’organització dels espais. Longitudinalment la planta es divideix en dues franges diferents, una estreta de circulacions i serveis i una altra més ampla formada per estances. Dues franges que es reflecteixen a la façana a través de dos forats verticals, un translúcid i un altre transparent. Dos forats formats per fusteria d’alumini anoditzat i vidre contrasten amb la superfície homogènia del monocapa blanc. Finalment les mitgeres es tracten com a façanes degut a la diferència d’alçada dels habitatges veïns.

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra

autors: Lluís Jubert, eugència Santacana i Estela Camprubí

emplaçament: C/ Rosend Arús 16. Hospitalet de Llobregat

client: David Tarragó

constructor: PLEYSA S.L.

 

estructures: Fede

medicions i pressupost: Lluís Roig

arquitectura tècnica d.o.: Lluís roig

 

any projecte: 1997

any construcció: 1999

nº de visat: 97001715

data cfo: 26 de gener 1999

sup. construïda: 204,10 m2

pressupost: 116.486,63 € (PEC sense iva)

casa tarragó - hospitalet de llobregat 1997

Situat en una de les zones més cèntriques de l’Hospitalet de Llobregat, entre cases adossades, l’edifici pretén organitzar una casa familiar de 5 metres de llum. El solar pertany a una parcel·la ocupada per dos habitatges. S’enderroca una d’ells i la nova construcció de PB+2 s’alinea amb l’habitatge contigu deixant un jardí privat i compartit.

 

La definició de la proposta està fortament lligada a la Normativa Urbanística. L’obligatorietat de l’alçada mínima en planta baixa (3.70m) determina la secció de l’habitatge i el seu funcionament. Els forjats posteriors es desplacen mitja planta i es connecten a través de l’escala central metàl·lica. La condició de mantenir l’actual pati interior dins de la profunditat edificable de 16.70m determina l’organització dels espais. Longitudinalment la planta es divideix en dues franges diferents, una estreta de circulacions i serveis i una altra més ampla formada per estances. Dues franges que es reflecteixen a la façana a través de dos forats verticals, un translúcid i un altre transparent. Dos forats formats per fusteria d’alumini anoditzat i vidre contrasten amb la superfície homogènia del monocapa blanc. Finalment les mitgeres es tracten com a façanes degut a la diferència d’alçada dels habitatges veïns.

casa tarragó

Situat en una de les zones més cèntriques de l’Hospitalet de Llobregat, entre cases adossades, l’edifici pretén organitzar una casa familiar de 5 metres de llum. El solar pertany a una parcel·la ocupada per dos habitatges. S’enderroca una d’ells i la nova construcció de PB+2 s’alinea amb l’habitatge contigu deixant un jardí privat i compartit.

 

La definició de la proposta està fortament lligada a la Normativa Urbanística. L’obligatorietat de l’alçada mínima en planta baixa (3.70m) determina la secció de l’habitatge i el seu funcionament. Els forjats posteriors es desplacen mitja planta i es connecten a través de l’escala central metàl·lica. La condició de mantenir l’actual pati interior dins de la profunditat edificable de 16.70m determina l’organització dels espais. Longitudinalment la planta es divideix en dues franges diferents, una estreta de circulacions i serveis i una altra més ampla formada per estances. Dues franges que es reflecteixen a la façana a través de dos forats verticals, un translúcid i un altre transparent. Dos forats formats per fusteria d’alumini anoditzat i vidre contrasten amb la superfície homogènia del monocapa blanc. Finalment les mitgeres es tracten com a façanes degut a la diferència d’alçada dels habitatges veïns.

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra

autors: Lluís Jubert, eugència Santacana i Estela Camprubí

emplaçament: C/ Rosend Arús 16. Hospitalet de Llobregat

client: David Tarragó

constructor: PLEYSA S.L.

 

estructures: Fede

medicions i pressupost: Lluís Roig

arquitectura tècnica d.o.: Lluís roig

 

any projecte: 1997

any construcció: 1999

nº de visat: 97001715

data cfo: 26 de gener 1999

sup. construïda: 204,10 m2

pressupost: 116.486,63 € (PEC sense iva)