La situació del solar coincideix amb el creuament dels carrers Somatenista Ramon d’Urg i Joan Maragall que connecten amb el casc antic de Sant Joan de les Abadesses i amb la carretera C-26 respectivament. Aquest punt de trobada, just en la mateixa cantonada, motiva ubicar-hi l’entrada a l’edifici generant una única arribada a l’abast de vianants i de circulació rodada.

 

El programa s’organitza a partir del vestíbul, des del qual s’accedeix directament a les diferents àrees sense la necessitat de generar passos i optimitzant al màxim els recorreguts. El nucli de circulacions verticals també se situa penjat directament del vestíbul per permetre futures ampliacions del consultori.

 

Un pati talla verticalment part de la planta. És l’element clau que dotarà de qualitat espaial al projecte i exercirà de ròtula entre l’àrea assistencial i la resta del consultori, donant-li a la primera més autonomia en el seu funcionament.

detall: Concurs
autor:
Lluis Jubert
col·laboradors:
Alberto González, Carmen Fernández i Jordi Calbetó
emplaçament:
c/ Joan Maragall cantonada c/Ramon d’Urg. Sant Joan de les Abadesses, Girona
promotor:
GISA Gestió d’Infraestructures S.A.U. – CatSalut

 

any projecte: 2009
sup construïda:
547,30 m²

pressupost: 975.915, 43 (PEC sense IVA)

consultori local a sant joan de les abadesses - girona 2009

La situació del solar coincideix amb el creuament dels carrers Somatenista Ramon d’Urg i Joan Maragall que connecten amb el casc antic de Sant Joan de les Abadesses i amb la carretera C-26 respectivament. Aquest punt de trobada, just en la mateixa cantonada, motiva ubicar-hi l’entrada a l’edifici generant una única arribada a l’abast de vianants i de circulació rodada.

 

El programa s’organitza a partir del vestíbul, des del qual s’accedeix directament a les diferents àrees sense la necessitat de generar passos i optimitzant al màxim els recorreguts. El nucli de circulacions verticals també se situa penjat directament del vestíbul per permetre futures ampliacions del consultori.

 

Un pati talla verticalment part de la planta. És l’element clau que dotarà de qualitat espaial al projecte i exercirà de ròtula entre l’àrea assistencial i la resta del consultori, donant-li a la primera més autonomia en el seu funcionament.

consultori local a sant joan de les abadesses

La situació del solar coincideix amb el creuament dels carrers Somatenista Ramon d’Urg i Joan Maragall que connecten amb el casc antic de Sant Joan de les Abadesses i amb la carretera C-26 respectivament. Aquest punt de trobada, just en la mateixa cantonada, motiva ubicar-hi l’entrada a l’edifici generant una única arribada a l’abast de vianants i de circulació rodada.

 

El programa s’organitza a partir del vestíbul, des del qual s’accedeix directament a les diferents àrees sense la necessitat de generar passos i optimitzant al màxim els recorreguts. El nucli de circulacions verticals també se situa penjat directament del vestíbul per permetre futures ampliacions del consultori.

 

Un pati talla verticalment part de la planta. És l’element clau que dotarà de qualitat espaial al projecte i exercirà de ròtula entre l’àrea assistencial i la resta del consultori, donant-li a la primera més autonomia en el seu funcionament.

detall: Concurs
autor:
Lluis Jubert
col·laboradors:
Alberto González, Carmen Fernández i Jordi Calbetó
emplaçament:
c/ Joan Maragall cantonada c/Ramon d’Urg. Sant Joan de les Abadesses, Girona
promotor:
GISA Gestió d’Infraestructures S.A.U. – CatSalut

 

any projecte: 2009
sup construïda:
547,30 m²

pressupost: 975.915, 43 (PEC sense IVA)