Una parella suïssa amb interès pels nostres projectes demana un habitatge unifamiliar ampli, assolellat i amb vistes al mar. El solar s’emplaça en una urbanització d’Alella (el maresme) enfilada a la serralada litoral catalana. És de geometria triangular i amb un desnivell considerable orientat a sud-est. També li són favorables les vistes als boscos propers i al mar al fons.

 

El projecte s’inicia a la part posterior estreta i s’estén cap a la part ampla i ben orientada. L’habitatge es disgrega en dues plantes de directrius diferents que només coincideixen en el mur d’accés i a l’escala. La planta semisoterrada busca adaptar-se topogràficament al lloc, relacionar-se amb el jardí i separar-lo de l’accés mitjançant un mur-piscina. La planta primera es recolza a sobre primant les visuals entre estances i cap a l’exterior. La complexitat volumètrica del conjunt permet que la planta superior voli en alguns punts i alliberi terrasses en d’altres.

 

Un llarg procés projectual ha anat deslligant les dues plantes per respondre millor al solar i a la qualitat espaial i ambiental interior. El vehicle accedeix fins al porxo a la part alta acompanyat per el mur-piscina. A peu pla es desenvolupa una planta oberta. Dos mobles i un pati separen físicament els àmbits d’ús, però continuen units visualment entre ells i amb l’exterior. La visual de l’observador sempre és canviant; s’interposen diferents capes de vidres transparents, translúcids i gravats que distorcionen la llum i la percepció de l’exterior. Els límits de la terrassa i la piscina estableixen un control de visuals, amagant les cases més properes. Les dues plantes s’uneixen per una escala adossada al moble de la cuina i paral·lela al mur-piscina. A la planta baixa l’ambient és més protegit. Un pati en U tancada, entre el bloc d’habitacions i la piscina, incorpora els colors del jardí dins la casa a 80 cm per sobre el nivell del terra. Les habitacions i banys presideixen el jardí i un paisatge proper.

 

Els materials emprats són pocs i senzills, però amb acabats brillants per accentuar el joc lumínic. Els sostres són de formigó vist i els paviments, de formigó lliscat colorejat negre a la planta superior i blanc a la inferior. La il·luminació artificial actua a un nivell ambiental, deixant pels propietaris la disposició de làmpades més lligada a usos concrets. Són plans o línies de llum que canvien les propietats de les superfícies: el vidre és més opac, el formigó menys pesat i el jardí del pati més texturitzat.

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra
autor: Lluís Jubert
col·laboradors: Eduard Callís i Elisabeth Fauría
emplaçament: c/ de la Cerdanya. Alella
client: Joan Manel Ribas
constructor: Construccions Pere Reixach S.L.

 

estructures: Eduard Bosch i Oriol Bosch
medicions i pressupost: Lluis Roig
arquitectura tècnica d.o.: Lluis Roig
fotografies: Antonio Navarro Wijkmark, Pedro Antonio Perez

 

any projecte: 2001
any construcció: 2003
nº de visat: 2001018631
data c.f.o.: 7 d’octubre de 2003
sup. Construïda: 488,37 m2
pressupost: 373.244,14 € (PEC sense iva)

Una parella suïssa amb interès pels nostres projectes demana un habitatge unifamiliar ampli, assolellat i amb vistes al mar. El solar s’emplaça en una urbanització d’Alella (el maresme) enfilada a la serralada litoral catalana. És de geometria triangular i amb un desnivell considerable orientat a sud-est. També li són favorables les vistes als boscos propers i al mar al fons.

 

El projecte s’inicia a la part posterior estreta i s’estén cap a la part ampla i ben orientada. L’habitatge es disgrega en dues plantes de directrius diferents que només coincideixen en el mur d’accés i a l’escala. La planta semisoterrada busca adaptar-se topogràficament al lloc, relacionar-se amb el jardí i separar-lo de l’accés mitjançant un mur-piscina. La planta primera es recolza a sobre primant les visuals entre estances i cap a l’exterior. La complexitat volumètrica del conjunt permet que la planta superior voli en alguns punts i alliberi terrasses en d’altres.

 

Un llarg procés projectual ha anat deslligant les dues plantes per respondre millor al solar i a la qualitat espaial i ambiental interior. El vehicle accedeix fins al porxo a la part alta acompanyat per el mur-piscina. A peu pla es desenvolupa una planta oberta. Dos mobles i un pati separen físicament els àmbits d’ús, però continuen units visualment entre ells i amb l’exterior. La visual de l’observador sempre és canviant; s’interposen diferents capes de vidres transparents, translúcids i gravats que distorcionen la llum i la percepció de l’exterior. Els límits de la terrassa i la piscina estableixen un control de visuals, amagant les cases més properes. Les dues plantes s’uneixen per una escala adossada al moble de la cuina i paral·lela al mur-piscina. A la planta baixa l’ambient és més protegit. Un pati en U tancada, entre el bloc d’habitacions i la piscina, incorpora els colors del jardí dins la casa a 80 cm per sobre el nivell del terra. Les habitacions i banys presideixen el jardí i un paisatge proper.

 

Els materials emprats són pocs i senzills, però amb acabats brillants per accentuar el joc lumínic. Els sostres són de formigó vist i els paviments, de formigó lliscat colorejat negre a la planta superior i blanc a la inferior. La il·luminació artificial actua a un nivell ambiental, deixant pels propietaris la disposició de làmpades més lligada a usos concrets. Són plans o línies de llum que canvien les propietats de les superfícies: el vidre és més opac, el formigó menys pesat i el jardí del pati més texturitzat.

casa ribas

Una parella suïssa amb interès pels nostres projectes demana un habitatge unifamiliar ampli, assolellat i amb vistes al mar. El solar s’emplaça en una urbanització d’Alella (el maresme) enfilada a la serralada litoral catalana. És de geometria triangular i amb un desnivell considerable orientat a sud-est. També li són favorables les vistes als boscos propers i al mar al fons.

 

El projecte s’inicia a la part posterior estreta i s’estén cap a la part ampla i ben orientada. L’habitatge es disgrega en dues plantes de directrius diferents que només coincideixen en el mur d’accés i a l’escala. La planta semisoterrada busca adaptar-se topogràficament al lloc, relacionar-se amb el jardí i separar-lo de l’accés mitjançant un mur-piscina. La planta primera es recolza a sobre primant les visuals entre estances i cap a l’exterior. La complexitat volumètrica del conjunt permet que la planta superior voli en alguns punts i alliberi terrasses en d’altres.

 

Un llarg procés projectual ha anat deslligant les dues plantes per respondre millor al solar i a la qualitat espaial i ambiental interior. El vehicle accedeix fins al porxo a la part alta acompanyat per el mur-piscina. A peu pla es desenvolupa una planta oberta. Dos mobles i un pati separen físicament els àmbits d’ús, però continuen units visualment entre ells i amb l’exterior. La visual de l’observador sempre és canviant; s’interposen diferents capes de vidres transparents, translúcids i gravats que distorcionen la llum i la percepció de l’exterior. Els límits de la terrassa i la piscina estableixen un control de visuals, amagant les cases més properes. Les dues plantes s’uneixen per una escala adossada al moble de la cuina i paral·lela al mur-piscina. A la planta baixa l’ambient és més protegit. Un pati en U tancada, entre el bloc d’habitacions i la piscina, incorpora els colors del jardí dins la casa a 80 cm per sobre el nivell del terra. Les habitacions i banys presideixen el jardí i un paisatge proper.

 

Els materials emprats són pocs i senzills, però amb acabats brillants per accentuar el joc lumínic. Els sostres són de formigó vist i els paviments, de formigó lliscat colorejat negre a la planta superior i blanc a la inferior. La il·luminació artificial actua a un nivell ambiental, deixant pels propietaris la disposició de làmpades més lligada a usos concrets. Són plans o línies de llum que canvien les propietats de les superfícies: el vidre és més opac, el formigó menys pesat i el jardí del pati més texturitzat.

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra
autor: Lluís Jubert
col·laboradors: Eduard Callís i Elisabeth Fauría
emplaçament: c/ de la Cerdanya. Alella
client: Joan Manel Ribas
constructor: Construccions Pere Reixach S.L.

 

estructures: Eduard Bosch i Oriol Bosch
medicions i pressupost: Lluis Roig
arquitectura tècnica d.o.: Lluis Roig
fotografies: Antonio Navarro Wijkmark, Pedro Antonio Perez

 

any projecte: 2001
any construcció: 2003
nº de visat: 2001018631
data c.f.o.: 7 d’octubre de 2003
sup. Construïda: 488,37 m2
pressupost: 373.244,14 € (PEC sense iva)