Adaptació a l’entorn. L’escola es col·loca dins la parcel·la en funció de la seva situació respecte l’entorn i buscant les bones orientacions i visuals, amb una volumetria que limita perimetralment el pati i tanca el recinte de l’escola. Forma un recinte de caràcter introvertit, protegint-se a sud-oest del carrer rodat d’accés a Les Pallargues i de la gran indústria propera i obrint-se a nord-est a les bones vistes que ofereix el paisatge dels camps. L’accés a l’escola es produeix per l’espai públic situat a la part nord-oest de la parcel·la, de manera que es pugui accedir a l’edifici per un espai ampli i còmode, protegit del carrer rodat. A més, així comparteix aquest espai públic amb els accessos, ja existents, de la pista esportiva i les piscines municipals, formant un conjunt arquitectònic d’equipaments municipals. L’edifici es configura en un sol volum i s’ articula amb la intenció d’ assimilar les seves proporcions a les mides de les construccions veïnes. La coberta és inclinada a dues aigües per tal de vincular la seva forma a les teulades de l’entorn. L’ús de materials de la façana i la coberta, com el totxo ceràmic i la teula, relacionen l’edifici amb la construcció tradicional del poble.

 

Organització del programa. La organització interna del programa de l’escola es fa a través d’un únic vestíbul de manera que s’optimitzen al màxim els passos. Des d’aquest vestíbul es pot accedir a les àrees d’infantil i primària, a la part d’administració i també a l’exterior, amb un accés directe al pati d’infantil i un altre al pati de primària que alhora comunica amb el porxo exterior que porta a zona polivalent, cuina i altres serveis. L’escola permet el funcionament independent de l’ús intensiu diari de l’alumnat i professors i l’ús de cap de setmana, per a les pistes i la sala polivalent. S’organitzen dues entrades: la primera i principal, vinculada a un porxo que dóna accés al vestíbul i una possible entrada a la biblioteca, i la segona, dóna servei a la pista esportiva, la sala polivalent i la cuina (permetent també l’entrada d’un vehicle a l’interior del solar). Les aules de primària s’orienten a nord-est, contigües al pati i a la pista esportiva, coincidint amb les bones visuals que ofereix el paisatge i amb una òptima orientació. L’aula infantil s’orienta a sud-est protegint-se amb la seva prolongació amb un porxo per evitar l’ incidència directa del sol.

 

Qualitat arquitectònica. Es tracta d’un edifici que es tanca al carrer i s’obre al camp rural generant un pati introvertit i acollidor. La disposició articulada del programa busca generar visuals creuades entre els diferents usos per donar riquesa espaial al projecte i garantir un ús dinàmic de l’escola.

detall: Concurs
autor: Lluís Jubert
col·laboradors: Alberto González i Carmen Fernández
emplaçament: Av. Catalunya, Les Pallargues, Els Plans de Sió. Lleida
promotor: GISA

 

any projecte: 2010
sup construïda: 547,30 m²

Adaptació a l’entorn. L’escola es col·loca dins la parcel·la en funció de la seva situació respecte l’entorn i buscant les bones orientacions i visuals, amb una volumetria que limita perimetralment el pati i tanca el recinte de l’escola. Forma un recinte de caràcter introvertit, protegint-se a sud-oest del carrer rodat d’accés a Les Pallargues i de la gran indústria propera i obrint-se a nord-est a les bones vistes que ofereix el paisatge dels camps. L’accés a l’escola es produeix per l’espai públic situat a la part nord-oest de la parcel·la, de manera que es pugui accedir a l’edifici per un espai ampli i còmode, protegit del carrer rodat. A més, així comparteix aquest espai públic amb els accessos, ja existents, de la pista esportiva i les piscines municipals, formant un conjunt arquitectònic d’equipaments municipals. L’edifici es configura en un sol volum i s’ articula amb la intenció d’ assimilar les seves proporcions a les mides de les construccions veïnes. La coberta és inclinada a dues aigües per tal de vincular la seva forma a les teulades de l’entorn. L’ús de materials de la façana i la coberta, com el totxo ceràmic i la teula, relacionen l’edifici amb la construcció tradicional del poble.

 

Organització del programa. La organització interna del programa de l’escola es fa a través d’un únic vestíbul de manera que s’optimitzen al màxim els passos. Des d’aquest vestíbul es pot accedir a les àrees d’infantil i primària, a la part d’administració i també a l’exterior, amb un accés directe al pati d’infantil i un altre al pati de primària que alhora comunica amb el porxo exterior que porta a zona polivalent, cuina i altres serveis. L’escola permet el funcionament independent de l’ús intensiu diari de l’alumnat i professors i l’ús de cap de setmana, per a les pistes i la sala polivalent. S’organitzen dues entrades: la primera i principal, vinculada a un porxo que dóna accés al vestíbul i una possible entrada a la biblioteca, i la segona, dóna servei a la pista esportiva, la sala polivalent i la cuina (permetent també l’entrada d’un vehicle a l’interior del solar). Les aules de primària s’orienten a nord-est, contigües al pati i a la pista esportiva, coincidint amb les bones visuals que ofereix el paisatge i amb una òptima orientació. L’aula infantil s’orienta a sud-est protegint-se amb la seva prolongació amb un porxo per evitar l’ incidència directa del sol.

 

Qualitat arquitectònica. Es tracta d’un edifici que es tanca al carrer i s’obre al camp rural generant un pati introvertit i acollidor. La disposició articulada del programa busca generar visuals creuades entre els diferents usos per donar riquesa espaial al projecte i garantir un ús dinàmic de l’escola.

ceip les pallargues

Adaptació a l’entorn. L’escola es col·loca dins la parcel·la en funció de la seva situació respecte l’entorn i buscant les bones orientacions i visuals, amb una volumetria que limita perimetralment el pati i tanca el recinte de l’escola. Forma un recinte de caràcter introvertit, protegint-se a sud-oest del carrer rodat d’accés a Les Pallargues i de la gran indústria propera i obrint-se a nord-est a les bones vistes que ofereix el paisatge dels camps. L’accés a l’escola es produeix per l’espai públic situat a la part nord-oest de la parcel·la, de manera que es pugui accedir a l’edifici per un espai ampli i còmode, protegit del carrer rodat. A més, així comparteix aquest espai públic amb els accessos, ja existents, de la pista esportiva i les piscines municipals, formant un conjunt arquitectònic d’equipaments municipals. L’edifici es configura en un sol volum i s’ articula amb la intenció d’ assimilar les seves proporcions a les mides de les construccions veïnes. La coberta és inclinada a dues aigües per tal de vincular la seva forma a les teulades de l’entorn. L’ús de materials de la façana i la coberta, com el totxo ceràmic i la teula, relacionen l’edifici amb la construcció tradicional del poble.

 

Organització del programa. La organització interna del programa de l’escola es fa a través d’un únic vestíbul de manera que s’optimitzen al màxim els passos. Des d’aquest vestíbul es pot accedir a les àrees d’infantil i primària, a la part d’administració i també a l’exterior, amb un accés directe al pati d’infantil i un altre al pati de primària que alhora comunica amb el porxo exterior que porta a zona polivalent, cuina i altres serveis. L’escola permet el funcionament independent de l’ús intensiu diari de l’alumnat i professors i l’ús de cap de setmana, per a les pistes i la sala polivalent. S’organitzen dues entrades: la primera i principal, vinculada a un porxo que dóna accés al vestíbul i una possible entrada a la biblioteca, i la segona, dóna servei a la pista esportiva, la sala polivalent i la cuina (permetent també l’entrada d’un vehicle a l’interior del solar). Les aules de primària s’orienten a nord-est, contigües al pati i a la pista esportiva, coincidint amb les bones visuals que ofereix el paisatge i amb una òptima orientació. L’aula infantil s’orienta a sud-est protegint-se amb la seva prolongació amb un porxo per evitar l’ incidència directa del sol.

 

Qualitat arquitectònica. Es tracta d’un edifici que es tanca al carrer i s’obre al camp rural generant un pati introvertit i acollidor. La disposició articulada del programa busca generar visuals creuades entre els diferents usos per donar riquesa espaial al projecte i garantir un ús dinàmic de l’escola.

detall: Concurs
autor: Lluís Jubert
col·laboradors: Alberto González i Carmen Fernández
emplaçament: Av. Catalunya, Les Pallargues, Els Plans de Sió. Lleida
promotor: GISA

 

any projecte: 2010
sup construïda: 547,30 m²