El consultori es col·loca dins la parcel·la en funció de la seva situació respecte l’entorn urbà. Busca donar façana al parc que té al carrer de Montgó i donar continuïtat urbana al carrer d’Eivissa amb una volumetria compacta situada just en la cantonada, alliberant un pati al darrere de la parcel·la per a permetre futures ampliacions. L’accés al centre es produeix per la cantonada formada pels dos carrers que limiten la parcel·la. Es busca la conservació de l’arbrat existent interior de la parcel·la per mantenir la continuïtat de l’arbrat en tot el carrer d’Eivissa fins el parc. La planta del consultori, de forma rectangular es fragmenta per la zona del vestíbul i separa la zona de personal i instal·lacions de l’àrea assistencial, la qual s’organitza al voltant d’un pati central interior que il·lumina la sala d’espera i divideix consultes a banda i banda. La col·locació d’aquest pati permet la independència de l’àrea d’atenció continuada per així garantir el seu funcionament les 24 hores.

detall: Concurs restringit 1er premi, Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra
autor: Lluís Jubert
col·laboradors: Alberto González i Camen Fernández
emplaçament: L’Estartit. Torroella de Montgrí
promotor: GISA. Gestió d’Infraestructures S.A.U. – CatSalut
constructor obra: TEYCO (TOP Proyectos y Contratos)
constructor instal·lacions: SOGESA Instalaciones Integrales, SAU

 

estructures: Boma Inpasa (Carles Jaén)
instal·lacions: Font i Armengol. FIA
medicions i pressupost: Esteve Sitjà
topografia: GeoInformáticos
geotècnia: Mecánica del suelo LOSAN SA
arquitectura tècnica d.o.: Ferran Pelegrina
fotografia: Antonio Navarro Wijkmark

 

any projecte: 2011
any construcció: 2016
nº de visat: 2012400784
data cfo: 15 Juliol 2016
sup. construïda: 532 m²
pressupost: 657.254,26 € (PEC sense iva)

consultori local a l'estartit - torroella de montgrí 2016

El consultori es col·loca dins la parcel·la en funció de la seva situació respecte l’entorn urbà. Busca donar façana al parc que té al carrer de Montgó i donar continuïtat urbana al carrer d’Eivissa amb una volumetria compacta situada just en la cantonada, alliberant un pati al darrere de la parcel·la per a permetre futures ampliacions. L’accés al centre es produeix per la cantonada formada pels dos carrers que limiten la parcel·la. Es busca la conservació de l’arbrat existent interior de la parcel·la per mantenir la continuïtat de l’arbrat en tot el carrer d’Eivissa fins el parc. La planta del consultori, de forma rectangular es fragmenta per la zona del vestíbul i separa la zona de personal i instal·lacions de l’àrea assistencial, la qual s’organitza al voltant d’un pati central interior que il·lumina la sala d’espera i divideix consultes a banda i banda. La col·locació d’aquest pati permet la independència de l’àrea d’atenció continuada per així garantir el seu funcionament les 24 hores.

consultori local a l’estartit

El consultori es col·loca dins la parcel·la en funció de la seva situació respecte l’entorn urbà. Busca donar façana al parc que té al carrer de Montgó i donar continuïtat urbana al carrer d’Eivissa amb una volumetria compacta situada just en la cantonada, alliberant un pati al darrere de la parcel·la per a permetre futures ampliacions. L’accés al centre es produeix per la cantonada formada pels dos carrers que limiten la parcel·la. Es busca la conservació de l’arbrat existent interior de la parcel·la per mantenir la continuïtat de l’arbrat en tot el carrer d’Eivissa fins el parc. La planta del consultori, de forma rectangular es fragmenta per la zona del vestíbul i separa la zona de personal i instal·lacions de l’àrea assistencial, la qual s’organitza al voltant d’un pati central interior que il·lumina la sala d’espera i divideix consultes a banda i banda. La col·locació d’aquest pati permet la independència de l’àrea d’atenció continuada per així garantir el seu funcionament les 24 hores.

detall: Concurs restringit 1er premi, Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra
autor: Lluís Jubert
col·laboradors: Alberto González i Camen Fernández
emplaçament: L’Estartit. Torroella de Montgrí
promotor: GISA. Gestió d’Infraestructures S.A.U. – CatSalut
constructor obra: TEYCO (TOP Proyectos y Contratos)
constructor instal·lacions: SOGESA Instalaciones Integrales, SAU

 

estructures: Boma Inpasa (Carles Jaén)
instal·lacions: Font i Armengol. FIA
medicions i pressupost: Esteve Sitjà
topografia: GeoInformáticos
geotècnia: Mecánica del suelo LOSAN SA
arquitectura tècnica d.o.: Ferran Pelegrina
fotografia: Antonio Navarro Wijkmark

 

any projecte: 2011
any construcció: 2016
nº de visat: 2012400784
data cfo: 15 Juliol 2016
sup. construïda: 532 m²
pressupost: 657.254,26 € (PEC sense iva)